Registračný formulár na školenie

(v prípade školenia v závode môže byť termín upresnený neskôr)
(v prípade otvoreného školenia)
Identifikačné údaje organizácie
Kontaktná osoba
Meno *
Meno
Obchodné podmienky a spracovanie a ochrana osobných údajov *
Týmto potvrdzujem, že súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti ABP Management, s.r.o. a záväzne objednávam školenia podľa registračného formulára. Tiež potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich ochranou spoločnosťou ABP Management, s.r.o.