Logistické štandardy PSA Group

 

Školitelia ABP Management, majúci najväčšiu skúsenosť so školeniami dodávateľov na logistické požiadavky PSA Peugeot-Citroën pomôžu Vášmu tímu logistiky nielen pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka na logistiku ale taktiež i nastaviť systém, ktorý zaručí efektívne plánovanie výroby, riadenie obalov, komunikáciu so zákazníkom, používanie portálu b2b a všetkých logistických aplikácií, plánovanie projektových úloh,  dosahovanie cieľov Service Rate, riadenie náhradných dielov či preplatenie zbytkových dielov (Obsolete Stock). Vďaka workshopu na konci školenia budú všetky Vaše problémy s logistikou na projektoch PSA vyriešené.

Vaše potreby sú

 • Nastaviť interné logistické procesy tak, aby ste splnili požiadavky PSA i interné ciele
 • Pripraviť logistickú ponuku pre PSA v dokumente FCLA/CBDS
 • Zaručiť dostatok obalov PSA/Gefbox-ov v závode
 • Nájsť riešenia efektívneho riadenia MAF
 • Vytvoriť robustný systém plánovania výroby tak, aby sa znížila zásoba v závode
  ale zákazník mal vždy dostatok dielov
 • Dosiahnúť cieľový Service Rate

Cieľová skupina

 • Logistika
 • Predaj
 • Špecialisti neustáleho zlepšovania
 • Interní audítori
 • Výroba

Obsah školenia

 • Prehľad systému logistiky PSA a jeho dopad na dodávateľa
 • b2b portál PSA, logistická dokumentácia a aplikácie
 • Logistická ponuka pre PSA - FCLA/CBDS
 • Aplikácia PLE – definícia transportu (frekvencia dodávok,
  nakládkových/vykládkových okien, čas medzi objednávku a expedíciou, ...)
 • MAF – pravidlá, odporúčania riadenia MAF
 • Riadenie DELJIT/DELFOR, flexibilita dodávateľa
 • Riadenie obalov (PSA boxy/Gefboxy)
 • Požiadavky na kapacitu dodávateľa
 • Proces expedície dielov, zasielanie ASN
 • Riadenie Service Rate, požiadavky na MMOG/LE, aplikácia SPOT
 • Riadenie logistických reklamácií (AMADEUS)
 • Riadenie ukončenia série (DEMAT Logistics)

* Pre každú oblasť je vysvetlený Corail i pôvodný systém

Trvanie: 2 dni

Termíny školení:
 

Bratislava

V slovenskom/českom jazyku:

 1. Jarný termín - 01.-02.marec 2017
 2. Jarný termín - 09.-10.máj 2017
 3. Jarný termín - 26.-27.jún 2017
 4. Jesenný termín - 07.-08.september 2017
 5. Jesenný termín - 09.-10.november 2017

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 20.-21.apríl 2017
 2. Jarný termín - 03.-04.júl 2017
 3. Jesenný termín - 05.-06.september 2017
 4. Jesenný termín - 27.-28.november 2017

Paríž

Vo francúzskom jazyku:

 1. Jarný termín - 20.-21.marec 2017
 2. Jarný termín - 22.-23.máj 2017
 3. Jarný termín - 26.-27.jún 2017
 4. Jesenný termín - 16.-17.október 2017
 5. Jesenný termín - 30.november - 01.december 2017

Krakow

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 16.-17.február 2017
 2. Jarný termín - 05.-06-júl 2017
 3. Jesenný termín - 09.-10.november 2017

Sao Paulo

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 30.-31.marec 2017
 2. Jesenný termín - 28.-29.august 2017
 3. Jesenný termín - 23.-24.október 2017

Madrid

V španielskom jazyku:

 1. Jarný termín - 25.-26.máj 2017
 2. Jesenný termín - 16.-17.november 2017

 

Buenos Aires

V španielskom jazyku:

 1. Jarný termín - 08.-09.jún 2017
 2. Jesenný termín - 28.-29.september 2017

 

Cena školenia: 
Školenie u dodávateľa: 1.500 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave, Sao Paolo a Buenos Aires: 450 EUR/deň/účastník.

Školenie v Paríži a Madride: 500 EUR/deň/účastník.

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na všetkých účastníkov. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)