Filtering by: Vývoj a dizajn

Jun
13
3:00 PM15:00

DEV-04 International Material Data System: Upgrade – verzia 10.

Neustále zlepšovanie v automobilovom priemysle sa netýka iba výrobných podnikov ale i podporných systémov. Spoločnosť HP uviedla v roku 2015 do užívania aktualizovanú verziu IMDS (verzia 10.0). Školenie IMDS-Upgrade  je určené užívateľom databázy, ktorí sa potrebujú zaškoliť na jej aktualizovanú verziu, pochopiť nové funkcie a rozdiely oproti pôvodným verziám za posledné 3 roky.

Vaše potreby sú

 • zopakovať si základné informácie o funkciách IMDS

 • získať informácie o nových aktualizáciách vo verzii 10 a vidieť
  rozdiely oproti predchádzajúcim verziám

 • Efektívne pracovať v novej verzii IMDS

Obsah školenia

 • Opakovanie základných informácií o IMDS

 • Predstavenie hlavných zmien vo verzii 10

  • Podporné funkcie infraštruktúry

  • Podporné administratívne funkcie

  • Podporné užívateľské funkcie

 • Prípadové štúdie a cvičenia

Cieľová skupina

 • Už zaškolení užívatelia IMDS, ktorí potrebujú používať novú verziu IMDS a pochopiť
  rozdiely oproti predchádzajúcim verziám

Pozn.: Účastník školenia získa certifikát ABP Management – Hewlett Packard – IMDS Upgrade to IMDS 10.

Trvanie:   1 deň

Dátumy :  

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 05. február 2019

 2. Jesenný termín - nedostupný

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 06. február 2019

 2. Jesenný termín- nedostupný

Cena:  Školenie u dodávateľa: na základe ponuky
             Školenie v Bratislave/Prahe: 370 EUR /deň (člen), 408 EUR/deň (nečlen).

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Jun
12
2:30 PM14:30

DEV-03 International Material Data System: Advanced

Školenie DEV-03 IMDS Advanced nadväzuje na školenie DEV-02 IMDS Foundation. Jeho účastníci získajú  dodatočné informácie, vďaka ktorým budú schopní riešiť všetky situácie, ktoré by mal expert na IMDS vedieť zvládnuť. Zároveň získajú ďalšie tipy, ako efektívne pracovať s databázami IMDS.
Predpokladom účasti na školenie DEV-03 IMDS-Advanced je absolvovanie školenia DEV-02 – IMDS Foundation, resp. dostatočná prax v používaní databáz IMDS.

Vaše potreby sú

 • prehĺbiť si terajšie znalosti/skúsenosti v oblasti IMDS

 • zefektívniť prácu s materiálovými databázami

 • pochopiť nové a pokročilé funkcie IMDS

 • byť schopný riešiť vzniknuté komplikácie

 • Overiť si získané vedomosti na prípadových štúdiách

 • Dostať odpovede na všetky špecifické otázky súvisiace s databázami IMDS

Obsah školenia

 • Prehľad základných informácií o IMDS a jeho použití

 • Princípy práce s MDS

 • Nové funkcie IMDS

 • Pokročilé funkcie IMDS

 • Využitie MDS pre zvýšenie efektivity

 • IMDS-A2 Optimizer

 • Prípadové štúdie a cvičenia

Cieľová skupina

 • R&D

 • Kvalita projektu

 • Zmenové riadenie

Pozn.: Účastník školenia získa certifikát ABP Management – Hewlett Packard – IMDS Advanced.

Trvanie:   1 deň

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 16. máj 2019

 2. Jesenný termín - 04. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 23. máj 2019

 2. Jesenný termín- 06. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: na základe ponuky
             Školenie v Bratislave/Prahe: 370 EUR /deň (člen), 408 EUR/deň (nečlen).

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
May
3
to May 4

DEV-02 International Material Data System: Foundation- verzia 10

Dôraz na ochranu životného prostredia, smernice národných a nadnárodných organizácií kladú vysoké nároky na evidenciu, uloženiu a poskytovaniu dát, keďže minimálne 85% hmotnosti vozidla je z recyklovateľných a minimálne 95% hmotnosti vozidla je z obnoviteľných zdrojov. Medzinárodný systém pre správu dát o materiáloch (IMDS) využíva internetové technológie, ktoré umožňujú automobilovým OEM a dodávateľom štandardizovať prenos dát v celom dodávateľskom reťazci.
Licencované školenie Hewlett Packard „IMDS – Foundation“ je určený začiatočníkom a bežným užívateľom IMDS, ktorí deklarujú/overujú použité materiály pre svoje výrobky.

Vaše potreby sú

 • Pochopiť význam, použitie a riadenie databázy IMDS

 • Pochopiť význam IMDS v rámci projektu v automobilovom priemysle (fázy projektu,
  uvoľnenie od zákazníka, ...)

 • Správne vypĺňať Materiálový dátový list (MDS), pochopiť stromovú štruktúru MDS,
  vyplniť MDS pre materiály, vytvárať moduly

 • Porozumieť špecifickým požiadaviek OEMs na IMDS (Toyota, FIAT, PSA, Renault, Nissan, atď.)

Obsah školenia

 • IMDS v kontexte projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Základné pojmy a procesy, stránky IMDS, GADSL, registrácia a prihlásenie

 • Základné operácie užívateľa systému

 • Životný cyklus MDS - vytvorenie, analýza, zamietnutie MDS

 • Oprava MDS

 • Prípadové štúdie a cvičenia

Cieľová skupina

 • R&D

 • Kvalita projektu

 • Zmenové riadenie

 • Projektový manažér

Pozn.: Účastník školenia získa certifikát ABP Management – Hewlett Packard – IMDS Foundation.

Trvanie:   2 dni

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 14-15. máj 2019

 2. Jesenný termín - 03.-04. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 21-22. máj 2019

 2. Jesenný termín- 04-05. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: na základe ponuky
             Školenie v Bratislave/Prahe: 370 EUR /deň (člen), 408 EUR/deň (nečlen).

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →