Filtering by: Výroba

Jun
13
9:00 AM09:00

PROD-06 Ergonómia vo výrobe

Ergonómia pracoviska a jej neustále zlepšovanie sa v posledných rokoch stávajú prioritami mnohých výrobných podnikov. Na druhej strane sú manažéri, ktorí vidia investíciu do ergonómie ako náklad. V skutočnosti je to presne naopak. Ergonomicky riešené pracovisko môže zvýšiť efektivitu operátora, znížiť stratový čas a najmä zlepšiť pracovné podmienky, zdravie a motiváciu zamestnancov. Školenie je vedené skúseným ergonómom s 15-ročnými skúsenosťami vo výrobnom podniku automobilového priemyslu.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť a používať metódy ergonómie pre identifikáciu a ohodnotenie rizikových
  faktorov súvisiacich s pracovným miestom

 • navrhnúť ergonomické pracovné miesta

 • zlepšiť ergonómiu na terajších výrobných pozíciách

 • znížiť riziko bolesti/poranenia operátora

 • získať certifikát OHSAS 18001

 • brať do úvahy ergonómiu pracovného miesta pri vytváraní časových
  noriem a vyvážení linky

 • znížiť procesný čas

Cieľová skupina:

 • Ergonómovia

 • Vývoj procesu

 • Inžiniering

 • Logistika

 • Výroba

 • Manažéri oddelení

Obsah školenia:

 • Princípy ergonómie a ich aplikácia

 • Fyzické aspekty práce v procese vytvárania pracovného miesta a príslušných zariadení

 • Analýza ergonómie pracovného miesta

 • Klasifikácia ergonómie pracovného miesta

 • ISO 45 0001 a ergonómia

 • Časové systémy(MTM/MOST/REFA) a ergonómia

 • Neustále zlepšovanie ergonómie

Trvanie:   2 dni (0,5 dňa teória + 1,5 dňa workshop)

Dátumy:  po dohode so zákazníkom (in-house školenie)

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Otvorené školenie: N/A (iba školenie v závode)

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
9:00 AM09:00

PROD-05 5S vo výrobe a v administratíve

Štandardizácia, zlepšený vizuálny manažment a neustále zlepšovanie sú najväčšie prínosy jednoduchej, ale veľmi účinnej metódy 5S. Vďaka tejto metóde bude mať operátor pri sebe iba potrebné predmety, výroba a administratíva budú čisté a nastavené štandardy sa budú neustále zlepšovať. Po školení budú jeho účastníci schopní zaviesť vo Vašom závode 5S, ako i systém jej auditov v kancelári i vo výrobe.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princípy 5S

 • Zvýšiť efektivitu operátorov, údržby či administratívy

 • vyhnúť sa problémom z dôvody neefektívnej organizácie pracoviska

 • zlepšiť vizuálny manažment v závode

 • zaviesť systém auditov 5S

 • dosiahnuť želané výsledky v čo najkratšom čase

 • implementovať získané informácie v praxi

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Technológia

 • Kvalita

 • Administratíva

 • Výroba

 • Riadiaci pracovníci

Obsah školenia:

 • História 5S a jej miesto v podnikových procesoch

 • 5S a Štíhla výroba/Štandardizácia

 • Zodpovednosť vedenia

 • 5 krokov metódy

  • Sortovať

  • Usporiadať

  • Čistiť

  • Štandardizovať

  • Udržiavať / Zlepšovať

 • Proces implementácie 5S v závode

 • Príklady z praxe

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  po dohode so zákazníkom (iba školenia in-house)

In-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Otvorené školenie: N/A (iba školenie v závode)

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Mar
16
to Mar 17

PROD-03 Riadenie zlepšovania vo výrobe

Konkurenčná výhoda alebo dokonca niekedy i prežitie podniku môže závisieť na inováciách a zlepšovaní súčasného stavu procesov. Aj keď riadenie zlepšovania nie je exaktná veda, rôzne nástroje zlepšovania môžu byť použité v závislosti na špecifických podmienkach výrobného závodu. Vďaka nim môžu manažéri podniku nastaviť čoraz vyššie štandardy bez negatívneho dopadu na pracovné zaťaženie operátora či veľké investície. 

Vaše potreby sú:

 • porozumieť technikám neustáleho zlepšovania vo výrobe

 • nastaviť robustný proces riadenia zlepšovania počas sériovej výroby

 • aplikovať správne nástroje zlepšovania na správnom mieste

 • merať zlepšenie cez relevantné indikátory

 • zainteresovať ľudí na všetkých úrovniach riadenia do procesu neustáleho zlepšovania

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Technológia

 • Kvalita

 • Logistika

 • Nákup

 • Výroba

Obsah školenia:

 • Riadenie neustáleho zlepšovania a ISO/TS 16 949

 • Zlepšovanie a štandardizácia procesov

 • Prehľad metód neustáleho zlepšovania – Krúžky kvality, Six Sigma, „Idea Management“, …

 • Zlepšovanie alebo reinžiniering procesov?

 • Zainteresovanie a motivácia zamestnancov

 • Vizualizácia procesov

 • Mítingy lean

 • Indikátory riadenia a merania zlepšovania – definícia a sledovanie

 • Prípadová štúdia

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  
iba školenie in-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Mar
1
to Mar 2

PROD-02 Štíhla výroba – pochopiť a zažiť

Najlepšia fáza na zlepšovanie a nastavenie štíhlej výroby je paradoxne fáza predvýrobná. Tým samozrejme netvrdíme, že optimalizácia výroby nemá svoje miesto počas sériovej fázy projektu. Naopak. Dodávateľ je neustále tlačený do znižovania nákladov, ktoré dosiahne najčastejšie optimalizáciou produktu a procesu.
Existuje mnoho školení, ktoré predstavujú „best practice“ štíhlej výroby, sedem druhov plytvania, atď. Ich samotná znalosť a automatická aplikácia zďaleka nestačia. Podľa nás je spoločným menovateľom všetkých nástrojov a metód štíhlej výroby zmena myslenia jej zamestnancov. 

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princípy štíhlej výroby

 • osvojiť si základné nástroje Lean

 • zaviesť/zlepšiť riadenie optimalizácie výroby v podniku

 • zamerať sa na kritické procesy

 • zahrnúť do optimalizácie procesov všetkých zamestnancov

 • získať návrhy možných riešení optimalizácie

 • efektívne vyhodnocovať a merať zlepšenia

 • zaviesť získané poznatky do praxe

Cieľová skupina:

 • Špecialisti kontinuálneho zlepšovania

 • Technológia

 • Kvalita

 • Logistika

 • Nákup

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Základné princípy štíhlej výroby

 • Štíhla výroba ako súčasť firemnej kultúry

 • Zodpovednosť vedenia za štíhlu výrobu

 • Nástroje štíhlej výroby

 • Projektové riadenie a štíhla výroba

 • Pridané hodnota versus zdroje plytvania

 • Nastavenie cieľov štíhlej výroby

 • Vyhodnocovania práce tímu štíhlej výroby

 • Prípadová štúdia


Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

školenie možné iba in-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Mar
1
to Mar 2

PROD-01 Procesný inžinier v automobilovom priemysle

Komplexné školenie pre prípravu procesných inžinierov v automobilovom priemysle.

Modul I:

Projektové riadenie v automobilovom priemysle pre procesných inžinierov (2 dni)

 • WBS spoločnosti a štandardné úlohy procesného inžiniera na projekte v automobilovom priemysle

 • Špecifické požiadavky zákazníkov

 • Projektový tím a komunikácia na projekte, spolupráca procesného inžiniera s projektovým tímom a výrobou

 • Analýza rizík z hľadiska procesného inžiniera

 • Časový plán projektu

 • Štandardné fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle

 • Kalkulácia výrobných nákladov vo fáze RFQ podľa požiadaviek zákazníka

 • Plánovanie investícií na základe kalkulácie výrobných nákladov

 • Check-list procesného inžiniera pri prebratí projektu pre nábeh výroby

 • Skúšobné a predsériové plánovanie výroby

Modul II:

Kvalita pre procesných inžinierov (2 dni)

 • Kvalita? Zaručenie spokojnosti zákazníka pri minimálnych nákladoch organizácie.

 • Vyrobená vs. kontrolovaná kvalita

 • Tolerančné štúdie

 • Štúdia vyrobiteľnosti produktu z hľadiska procesu

 • Úloha procesného inžiniera pri príprave DFMEA/PFMEA

 • SPC pre procesných inžinierov

 • MSA pre procesných inžinierov

 • Kontrolný plán pre procesných inžinierov

 • Rework – pravidlá vytvárania inštrukcií a zavedenia

 • Interné uvoľnenie výroby - pravidlá

 • Uvoľnenie výroby od zákazníka (PPAP), príklady OEMs (Daimler, VW, PSA, Renault-Nissan,…)

 • Hlavné KPIs pre procesného inžiniera

 • Procesný audit podľa VDA 6.3

 • Riadenie nezhodných dielov z výroby


Modul III:

Príprava výroby (1,75 dňa)

 • Návrh procesu výroby prototypov

 • Normovanie práce podľa štandardných metód (MTM, REFA,…)

 • Balansovanie pracovných postov

 • Návrh a verifikácia sériového procesu

 • Procesný diagram toku (Flow chart)

 • Vytváranie lay-outov

 • Ergonómia

 • Pracovné inštrukcie

 • Proces školenia operátorov

 • Príprava špecifikácií pre nákup špecifických výrobných prostriedkov (linka/nástroje)

 • Zabezpečenie náhradných dielov pre výrobné stroje a nástroje

 • Záložné plány

Logistika pre procesných inžinierov (0,25 dňa)

 • Definícia a kalkulácia počtu obalov pre interný/zákaznícky a dodávateľský tok

 • Prevízie a objednávky zákazníkov vs. flexibilita – dopad na proces

 • Pull systém plánovania výroby

 • Plánovanie výroby a dopad na proces

Modul IV:

Štíhla výroba (0,75 dňa)

 • Typy plytvaní a ich redukcia

 • 5S na pracovisku

 • Mapovanie toku hodnôt (VSM)

 • Totálne produktívna údržba (TPM)

 • Kontinuálne zlepšovanie (CI)

Kapacitné plánovanie a verifikácia (0,75 dňa)

 • Kapacitné požiadavky zákazníkov (príklad VW, PSA, Renault, Daimler, …)

 • Procesné kalkulácie a definícia zaručenie kapacity

 • Overovanie kapacít pred výrobou špecifických výrobných nástrojov projektu

 • Nábehová krivka projektu

 • Interný a zákaznícky kapacitný audit (VW, PSA, Renault, ...)

Metódy a nástroje riešenia problémov (0,25 dňa)

 • Denné porady riešenia problémov

 • Prehľad hlavných metód riešenia problémov

 • Riadenie lessons learned z hľadiska procesu

Záverečný test (0,25 dňa)

Trvanie:   8 dní (4 moduly x 2 dni)

Dátumy:   

v roku 2019 iba in-house školenia, prvé otvorené školenia od roku 2020

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Otvorené školenie: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu   poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene   školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Nov
18
9:00 AM09:00

PROD-04 Efektívna aplikácia SMED

Výroba preferuje väčšie výrobné dávky, logistika má za cieľ udržať nízke skladové zásoby, zákazník očakáva vysokú flexibilitu dodávateľa ,... Ako splniť všetky požiadavky? Aj keď neexistuje „best practice“ aplikovateľné pre všetky výrobné závody či jednotlivé procesy výroby, SMED je jednou z kľúčových metód na zníženie prestojov, zrýchlenie procesu zmeny výrobných plánov pri minimalizácii dopadov na organizáciu. Školiaci modul „Efektívna aplikácia SMED” ponúka jeho účastníkom nielen teoretický postup implementácie SMED, ale najmä mnoho príkladov z praxe a odporúčaní, ako vyťažiť z daného nástroja čo najviac.  

Vaše potreby sú:

 • zvýšiť OEE vďaka efektívnej výmene nástrojov

 • znížiť dodacie doby pre zákazníka

 • zvýšiť flexibilitu a znížiť skladové zásoby

 • zaručiť dodávky načas

 • rešpektovať “takt-time”

 • znížiť celkové náklady na výrobu/skladovanie

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Kvalita

 • Technológia

 • Údržba

 • Výroba

 • Procesní špecialisti

Obsah školenia:

 • SMED – neoddeliteľná súčasť štíhlej výroby

 • Tradičné nastavovanie strojov/linky

 • 5 krokov k implementácii SMED

 • SMED a plánovanie výroby

 • Požiadavky na organizáciu

 • Vzťah medzi SMED a TPM

 • Meranie efektivity SMED

 • Neustále zlepšovanie SMED

 • Príklady implementácie SMED

 • Prípadová štúdia

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

In-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Sep
17
to Sep 18

PROD-07 Mapovanie toku hodnôt (VSM) & jeho efektívne využitie

 

Napriek tomu, že materiál zostáva v závode niekoľko týždňov či mesiacov, v procesoch, ktoré pridávajú hodnotu na produkt strávi neraz len niekoľko minút. Nástroj „Mapovanie toku hodnôt“ Vám pomôže identifikovať straty a s tým súvisiace návrhy na zlepšenie vďaka tímovej práci a workshopom. Chybou je, keď organizácia využíva tento nástroj iba jednorázovo, nakoľko pri správnej a pravidelnej aplikácii môže VSM priniesť organizácií významné finančné či organizačné prínosy. 

Vaše potreby sú:

 • znížiť procesný čas v rámci organizácie

 • znížiť skladové zásoby a WIP

 • odhaliť možnosti na optimalizáciu procesov

 • dobre zaškoliť tím VSM

 • použiť metódu VSM na správnych procesoch, v správny čas

 • používať VSM ako strategický nástroj neustáleho zlepšovania procesov

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Procesní inžinieri

 • Kvalita

 • Logistika

 • Výroba

 • Lay-out inžinieri

Obsah školenia:

 • VSM ako strategický nástroj zlepšovania

 • Definícia tímu pre workshopy VSM

 • Pochopenie vytvárania pridanej hodnoty

 • Identifikácia toku materiálov a informácií

 • Používané piktogramy a „lay-out“ podporného dokumentu

 • Proces analýzy terajšieho toku hodnôt

 • Identifikácia plytvania

 • Proces návrhu zlepšovania terajšieho stavu (PDCA)

 • Príprava návrhov na zlepšenie

 • Meranie prínosov VSM

 • Definícia kľúčových procesov na analýzu

 • Workshopy VSM a organizácia

 • Prípadová štúdia

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

iba in-house školenie

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →