Filtering by: Projektové riadenie

Oct
23
to Oct 24

PM-01 Projektový manažér v automobilovom priemysle

Komplexné školenie, ktoré pripraví Vašich zamestnancov na prácu projektového manažéra alebo člena projektového tímu. Účastníci školenia získajú po úspešnom absolvovaní certifikát ABP ManagementProjektový manažér v automobilovom priemysle".

Modul I

Metódy a nástroje projektového riadenia

 • Zostavenie projektového tímu

 • Vymedzenie projektu

 • Work Breakdown Structure (WBS)

 • Roll-out matica

 • Vytvorenie časového plánu projektu

 • PERT, kritická cesta

 • Analýza rizík projektu, Lessons Learned

 • Plán zdrojov projektu

 • Plán nákladov projektu

Modul II

Zaručenie kvality na projektoch

 • Definícia zaručenia kvality počas projektu

 • Špecifické požiadavky zákazníkov a ich prenesenie do plánu projektu

  • príklady PSA Group, Renault-Nissan, VW Group, ...

 • Koncept špeciálnych charakteristík

 • DVP&R

 • FMEA

 • Kontrolný plán

 • MSA

 • SPC, regulačné karty

 • Zaručenie výrobnej kapacity (R@R, 2 Tage Produktion, PCAT, …)

 • Uvoľnenie projektu PPAP/PPF/PSW

MODUL III

Procesy projektového riadenia

 • Proces riadenia komunikácie a dokumentácie projektu

 • Proces začiatku projektu

 • Proces kontrolingu projektu (sledovanie QCD cieľov)

 • Proces ukončenia projektu

 • Záverečná skúška

 

Trvanie: Modul I (2 dni), Modul II (2 dni), Modul III (1 deň + 1 deň skúška)

Dátumy:
MODUL I

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 5-6. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 7.-8. november 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 2-3. máj 2019

 2. Jesenný termín - 5.-6. november 2019

MODUL II

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 16.-17. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 21-22. november 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 14-15. máj 2019

 2. Jesenný termín - 17-18. september 2019

MODUL III
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 26.-27. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 05-06. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 24-25. máj 2019

 2. Jesenný termín - 24-25. september 2019

Cena:
Školenie u dodávateľa:930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Školenie v Bratislave/Prahe: 240 EUR/deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Jun
26
to Jun 27

PM-04 Špecifické požiadavky zákazníka pre projektový tím

Každý zákazník je iný. Projektový manažér je povinný komunikovať voči zákazníkovi jeho „jazykom“ a interne v rámci projektového tímu používať naopak interné názvoslovie, míľniky či štandardy. Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre projektový tím“ nie je zamerané na konkrétneho zákazníka, ale vysvetľuje a na mnohých príkladoch ilustruje princíp fungovania požiadaviek zákazníkov a ich dopad na prípravu projektu, projektovú dokumentáciu či komunikáciu so zákazníkom.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť význam požiadaviek zákazníkov v kontexte plánovania projektu

 • Preniesť požiadavky zákazníka do projektu

 • Vytvoriť v spoločnosti proces, ktorý zaručí, že požiadavky zákazníkov
  budú kontinuálne prenášané do projektu

 • Minimalizovať riziko nepochopenia požiadaviek zákazníka

 • Získať nápady na zlepšenie

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Spolupracovníci projektu

 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad požiadaviek vybraných zákazníkov v automobilovom priemysle

 • Požiadavky zákazníkov a ich súvis s IATF 16 949:2016

 • Odporúčané interné nástroje projektového riadenia

 • Prípadová štúdia - Analýza požiadaviek zákazníka

 • Začiatok komunikácie so zákazníkom na projekte

 • Prenesenie požiadaviek zákazníka do projektovej dokumentácie

 • Dopad požiadaviek zákazníka na dokumentáciu projektu

 • Prenesenie požiadaviek zákazníka na subdodávateľov

 • Komunikácia so zákazníkom a interná komunikácia

 • Ukončenie komunikácie so zákazníkom na projekte


Trvanie: 2 dni

Dátumy:  
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 12-13. február 2019

 2. Jesenný termín - 01-02. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 14-15. marec 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. september 2019


 

Cena:  
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen).  Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
12
to Jun 13

PM-02 Projektové riadenie v automobilovom priemysle

2-dňové školenie pre zamestnancov, pre ktorých projektové riadenie nie je priorita v práci, ale prichádzajú s ním do kontaktu.  Ponúka prehľad vybraných techník a nástrojov, ktoré účastníkovi školenia pomôžu lepšie porozumieť práci kolegov a fungovaniu projektového riadenia.

Vaše potreby sú:

 • porozumieť princípom projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • pochopiť prácu projektového tímu

 • získať prehľad o základných nástrojoch projektového riadenia

 • pochopiť prenesenie požiadaviek zákazníka do firmy

 • porozumieť systému zaručenia kvality na projekte

 • vedieť, čo sa deje na projekte pred sériovou výrobou

 • zlepšiť spoluprácu s projektovým tímom

Cieľová skupina:

 • Členovia projektového tímu

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Logistika

 • Inžiniering

 • Nákup

 • Výroba

Obsah školenia:

 • Základné pojmy projektového riadenia

 • Hlavné nástroje projektového riadenia

 • Fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle

 • Dopad požiadaviek rôznych zákazníkov na plánovanie projektu

 • Princípy plánovania, kontrolingu a ukončenia projektu

 • Komunikácia na projektoch

 • Základné nástroje zaručenia kvality a ich význam pre projekt

 • Spolupráca projektového a sériového tímu

 • Správne odovzdanie/prebratie projektu v SOP+3mesiace/+ 6 mesiacov

 • Vyhodnocovanie splnenia cieľov projektu

 

Trvanie: 2 dni.

Dátumy:
Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín - 25.-26.apríl 2019 v slovenčine

 2. Jarný termín - 23-24. apríl 2019 v angličtine

 1. Jesenný termín - 16-17. december 2019 v slovenčine

 2. Jesenný termín - 29-30. august 2019 v angličtine

Tychy, Poland:

 1. Jarný termín - 2.-3.Júl 2019 v angličtine

Cena:   Školenie u dodávateľa: 930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 230 EUR /deň (člen), 260 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Feb
15
to Feb 16

PM-05 Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D

Typická situácia – výrobný závod dlho nevie o tom, že má dostať projekt až kým nepríde linka alebo nástroje a lokálny tím rozbieha výrobu. Počas rozbehu sa objavia mnohé problémy, ktoré síce vznikli v predvýrobnej fáze projektu, ale následky musí už riešiť výrobný závod. Špecifické školenie „Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D” vzniklo najmä na základe skúseností našich školiteľov, ktorí pozorovali podobné problémy vo viacerých, i tých najväčších firmách

Vaše potreby sú:

 • pochopiť, čo sa deje na projekte pred jeho príchodom do výrobného závodu

 • minimalizovať negatívny dopad predvýrobných fáz projektu na závod

 • zintenzívniť spoluprácu s materskou spoločnosťou

 • postupne preniesť viac kompetencií v projekte na výrobný závod

 • znížiť náklady na nekvalitu pri nábehu výroby (zmätky, nadmerná kontrola, ...)

 • vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Logistika

 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad fáz projektu v automobilovom priemysle

 • Fáza konzultácie (RFQ)

 • Spolupráca Projektového manažéra a „Launch“ manažéra

 • Fázy konceptu a dizajnu produktu a procesu

 • Tooling Go Ahead – čo všetko je rozhodnuté?

 • Proces presunu projektu do výrobného závodu

 • Projektové riadenie zo strany „Launch“ manažéra

 • Úlohy projektového tímu po transfére projektu

 • Požiadavky vybraných zákazníkov na fázy „off-tool“ a „off-process“

 • Interné odovzdanie projektu výrobe

 • Nábeh sériovej výroby

 • Úloha lokálneho projektového tímu po nábehu výroby

 • Ukončenie projektového riadenia v závode


Trvanie: 2 dni

Dátumy:  
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 12-13. marec 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 12-13. febrúar 2019

 2. Jesenný termín - 17-18. október 2019

Cena
Školenie u dodávateľa:930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Oct
19
to Oct 20

CSR-01 Projektové riadenie a zaručenie kvality na projektoch VW Group

Jedným z hlavných faktorov úspechu VW Group sú jeho dodávatelia, keďže nakupované diely predstavujú takmer 90% všetkých komponentov vozidiel zákazníka. Naše školenie Vám pomôže pochopiť princípy projektového riadenia a zaručenie kvality zo strany zákazníka a dá praktické odporúčania ako  sa vyhnúť hlavným problémom, ktoré mávajú dodávatelia na projektoch s týmto zákazníkom.

Vaše potreby sú

 • Získať prehľad o hlavných normách a dokumentoch potrebných na projekte VW

 • Pochopiť špecifiká Vášho zákazníka

 • Poznať nástroje, metódy a terminológiu zákazníka

 • Plánovať zaručenie kvality na projekte

 • Porozumieť princípu vývoja produktu/procesu

 • Uvoľniť projekt so svojim zákazníkom

 • Riadiť reklamácie vo výrobnom závode

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • Požiadavky zákazníka VW a ich vzťah s ISO/TS 16 949 resp. VDA

 • Prehľad Formel Q Konkret, Formel Q Spôsobilosť, Formel Q Integral (QPNI)

 • Audity dodávateľa VDA 6.3/Formel Q spôsobilosť, VDA 6.5, D/TLD, TRL, ULM

 • b2b portál – prostredie, aplikácie, dokumentácia pre dodávateľa

 • Fáza RFQ a výber dodávateľa , určenie priority dielu zo strany zákazníka

 • Štandardné fázy a míľniky projektu VW

 • Očakávania VW v rôznych míľnikoch projektu podľa QPN Integral, zaručenie stupňa zrelosti produktu (RG) a schvaľovanie práce dodávateľa

 • Plánovanie zaručenia kvality na projektoch VW, princípy aplikácie LiOn

 • Proces uvoľňovania produktu/procesu podľa VDA 2

 • Princípy aplikácie BeOn, pravidlá pre hodnotenie Note 1-Note-3-Note 6

 • Kapacita procesu – plánovanie a overenie (2-Tages Produktion)

 • Všeobecné pravidlá vytvorenia reklamácie v závode VW, aplikácia KPMWeb Halle, zodpovednosť dodávateľa, požiadavky na akčný plán, audity ZP6B/ZP8

 • Sledovanie kvalitatívnej výkonnosti dodávateľa – Hallenstörfälle (HSF)

 • Workshop – hlavné problémy dodávateľov na projektoch VW a návrhy preventívnych opatrení.

Trvanie školenia: 2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín - 16.-17. máj 2019 v slovenčine

 2. Jesenný termín - 20-21. November 2019 v slovenčine

Tychy, Poland:

 1. Jarný termín - 25.-26.Apríl 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín - 28-29. November 2019 v angličtine

Maroko:

 1. Jarný termín - 20.-21.Máj 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín - 7-8. November 2019 vo francúzštine

Zaragoza, Španielsko:

 1. Jarný termín - 23.-24.Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín - 4-5. November 2019 v slovenčine

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 350 EUR /deň (člen), 390 EUR/deň (nečlen).
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)

  

View Event →
Sep
24
to Sep 25

Vytvorenie a využitie časového plánu a plánu zdrojov a nákladov projektu (softvérová podpora MS Project 2013)

Časový plán projektu je jedným zo základných nástrojov plánovania a kontrolingu projektového manažéra. Pripraviť Časový plán, ktorý bude reálny a zaručuje splnenie všetkých úloh načas a v danej kvalite je kompetencia, ktorej sa venuje len málo spoločností. Naopak, stáva sa, že Časový plán je dokument, ktorý sa vytvára viac pre potreby zákazníka a ľudia nahrádzajú plánovanie operatívou. Sťažujú sa na nedostatok času a zdrojov. Časový plán je základom pre plánovanie a neustály kontroling času, zdrojov a nákladov, ktoré zaručujú splnenie nákladových cieľov a dostatok zdrojov počas projektu.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť požiadavky zákazníka na projekt
 • správne upraviť a použiť WBS
 • pracovať v prostredí MS Project 2013
 • vedieť vytvoriť reálny Časový plán projektu v programe MS Project
 • vedieť vytvoriť reálny Plán zdrojov projektu v programe MS Project
 • vedieť vytvoriť reálny Plán nákladov v programe MS Project
 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu
 • efektívne kontrolovať projekt
 • upravovať projektovú dokumentácia v prípade potreby

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci pracovníci
 • Členovia projektového tímu
 • Key Account Manažéri

Obsah školenia:

 • Prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Štandardné fázy a míľniky automobilového projektu
 • Požiadavky zákazníka na projekt a ich prenesenie do internej dokumentácie
 • Zostavenie projektového tímu (pre kalkuláciu zdrojov a nákladov)
 • Časový plán – nástroj projektového riadenia
 • Program Microsoft Project 2013
 • Vytvorenie Časového plánu projektu v prostredí MS Project
 • Plánovanie zdrojov projektu v prostredí MS Project
 • Plánovanie nákladov projektu v prostredí MS Project
 • Kontroling projektu v prostredí MS Project
 • Ukončenie projektu, Lessons Learned

Trvanie školenia: 2 dni.

Termíny školenia:

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín- 15-16.február 2018
 2. Jesenný termín- 30-31.august 2018

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín- 19-20.február 2018
 2. Jesenný termín- 28-29.august 2018 

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 1.000 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 300 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)

View Event →
May
25
to May 26

Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D

Typická situácia – výrobný závod dlho nevie o tom, že má dostať projekt až kým nepríde linka alebo nástroje a lokálny tím rozbieha výrobu. Počas rozbehu sa objavia mnohé problémy, ktoré síce vznikli v predvýrobnej fáze projektu, ale následky musí už riešiť výrobný závod. Špecifické školenie „Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D” vzniklo najmä na základe skúseností našich školiteľov, ktorí pozorovali podobné problémy vo viacerých, i tých najväčších firmách.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť, čo sa deje na projekte pred jeho príchodom do   výrobného závodu
 • minimalizovať negatívny dopad predvýrobných fáz projektu na   závod
 • zintenzívniť spoluprácu s materskou spoločnosťou
 • postupne preniesť viac kompetencií v projekte na výrobný závod
 • znížiť náklady na nekvalitu pri nábehu výroby (zmätky, nadmerná   kontrola, ...)
 • vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Členovia projektového tímu
 • Logistika
 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad fáz projektu v automobilovom priemysle
 • Fáza konzultácie (RFQ)
 • Spolupráca Projektového manažéra a „Launch“ manažéra
 • Fázy konceptu a dizajnu produktu a procesu
 • Tooling Go Ahead – čo všetko je rozhodnuté?
 • Proces presunu projektu do výrobného závodu
 • Projektové riadenie zo strany „Launch“ manažéra
 • Úlohy projektového tímu po transfére projektu
 • Požiadavky vybraných zákazníkov na fázy „off-tool“ a „off-process“
 • Interné odovzdanie projektu výrobe
 • Nábeh sériovej výroby
 • Úloha lokálneho projektového tímu po nábehu výroby
 • Ukončenie projektového riadenia v závode

Trvanie školenia: 2 dni.

Termíny školenia:
22.-23. október 2015 v slovenskom/českom jazyku
26.-27. október 2015 v anglickom jazyku

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 250 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)

View Event →
May
18
to May 19

PM-06 Vytvorenie a využitie časového plánu a plánu zdrojov&nákladov na projekte

Časový plán projektu je jedným zo základných nástrojov plánovania a kontrolingu projektového manažéra. Pripraviť Časový plán, ktorý bude reálny a zaručuje splnenie všetkých úloh načas a v danej kvalite je kompetencia, ktorej sa venuje len málo spoločností. Naopak, stáva sa, že Časový plán je dokument, ktorý sa vytvára viac pre potreby zákazníka a ľudia nahrádzajú plánovanie operatívou. Sťažujú sa na nedostatok času a zdrojov. Časový plán je základom pre plánovanie a neustály kontroling času, zdrojov a nákladov, ktoré zaručujú splnenie nákladových cieľov a dostatok zdrojov počas projektu.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť požiadavky zákazníka na projekt

 • správne upraviť a použiť WBS

 • pracovať v prostredí MS Project 2016

 • vedieť vytvoriť reálny Časový plán projektu v programe MS Project

 • vedieť vytvoriť reálny Plán zdrojov projektu v programe MS Project

 • vedieť vytvoriť reálny Plán nákladov v programe MS Project

 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu

 • efektívne kontrolovať projekt

 • upravovať projektovú dokumentácia v prípade potreby

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri

 • Vedúci pracovníci

 • Členovia projektového tímu

 • Key Account Manažéri

Obsah školenia:

 • Prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Štandardné fázy a míľniky automobilového projektu

 • Požiadavky zákazníka na projekt a ich prenesenie do internej dokumentácie

 • Zostavenie projektového tímu (pre kalkuláciu zdrojov a nákladov)

 • Časový plán – nástroj projektového riadenia

 • Program Microsoft Project 2016

 • Vytvorenie Časového plánu projektu v prostredí MS Project

 • Plánovanie zdrojov projektu v prostredí MS Project

 • Plánovanie nákladov projektu v prostredí MS Project

 • Kontroling projektu v prostredí MS Project

 • Ukončenie projektu, Lessons Learned


Trvanie: 2 dni

Dátumy:
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - iba in-house

 2. Jesenný termín - iba in-house

v aglickom jazyku:

 1. Jarný termín - iba in-house

 2. Jesenný termín - iba in-house

Cena
Školenie u dodávateľa:930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 270 EUR /deň (člen), 300 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme     zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →