Filtering by: Manažérske a mäkké zručno

Jun
15
to Jun 16

MNG-07 Líderstvo dosahujúce výsledky

„ Manažéri by mali byť lídrami“.  Predpokladáme, že neexistuje manažér, ktorý by nepočul tento výrok. Nie vždy sú však vedúci pracovníci rodenými lídrami. Dobrou správou však je, že techniky vedenia ľudí sa dajú naučiť. Školiteľ ABP Management, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí na rôznych organizačných úrovniach, zdiela s účastníkmi školenia svoje znalosti a skúsenosti s vedením ľudí s cieľom dosiahnutia spoločných cieľov.

Vaše potreby sú:

 • stať sa lídrom, ktorého budú ľudia nasledovať

 • ukázať ľuďom správny smer

 • zmeniť systém riadenia z „Push“ na „Pull“

 • mať proaktívnych a nezávislých ľudí vo svojom tíme

 • aplikovať rôzne líderské štýly podľa situácie

 • pomôcť ľuďom splniť ich úlohy, kedykoľvek to bude možné

 • spojiť ľudí, resp. oddelenia

 • vychovať nových lídrov

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • HR

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Riaď seba – veď iných!

 • Psychologické aspekty líderstva

 • Motivácia, uchovanie a dôvera zamestnancov

 • Líder – mienkotvorný element?

 • Líderské štýly a princípy ich aplikácie

 • Líderstvo bez dôvery neexistuje. Ako vytvoriť dôveru?

 • Nástroje vodcovstva

 • Komunikácia lídra

 • Alternatívny prístup k líderstvu

 • Neustále zlepšovanie svojho štýlu lídra

 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 20-21. jún 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. december 2019

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A (iba in-house)

 2. Jesenný termín - N/A (iba in-house)

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 1200 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 320 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Jun
8
to Jun 9

MNG-04 Líderstvo dosahujúce výsledky

„ Manažéri by mali byť lídrami“.  Predpokladáme, že neexistuje manažér, ktorý by nepočul tento výrok. Nie vždy sú však vedúci pracovníci rodenými lídrami. Dobrou správou však je, že techniky vedenia ľudí sa dajú naučiť. Školiteľ ABP Management, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí na rôznych organizačných úrovniach, zdiela s účastníkmi školenia svoje znalosti a skúsenosti s vedením ľudí s cieľom dosiahnutia spoločných cieľov.

Vaše potreby sú:

 • stať sa lídrom, ktorého budú ľudia nasledovať

 • ukázať ľuďom správny smer

 • zmeniť systém riadenia z „Push“ na „Pull“

 • mať proaktívnych a nezávislých ľudí vo svojom tíme

 • aplikovať rôzne líderské štýly podľa situácie

 • pomôcť ľuďom splniť ich úlohy, kedykoľvek to bude možné

 • spojiť ľudí, resp. oddelenia

 • vychovať nových lídrov

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • HR

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia

 • Riaď seba – veď iných!

 • Psychologické aspekty líderstva

 • Motivácia, uchovanie a dôvera zamestnancov

 • Líder – mienkotvorný element?

 • Líderské štýly a princípy ich aplikácie

 • Líderstvo bez dôvery neexistuje. Ako vytvoriť dôveru?

 • Nástroje vodcovstva

 • Komunikácia lídra

 • Alternatívny prístup k líderstvu

 • Neustále zlepšovanie svojho štýlu lídra

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 20-21. jún 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. december 2019

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A (iba in-house)

 2. Jesenný termín - N/A (iba in-house)

Cena:  Školenie u dodávateľa:1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 280 EUR /deň (člen), 320 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Jun
1
to Jun 2

MNG-01 Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov

Nielen účtovníci a finanční manažéri prichádzajú do konfrontácie s finančnými nástrojmi. Je pravdepodobné, že aj ďalší manažéri dostanú do rúk súvahu, výkaz ziskov a strát, majú finančné KPIs či budú musieť pripraviť rozpočet či urobiť rozhodnutia na základe daných dokumentov. Školenie „Finančné metódy a nástroje pre nefinančníkov“ Vám umožní zorientovať sa vo svete riadenia financií a používať správne nástroje v rámci každodennej práce.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť základy finančného riadenia podniku

 • porozumieť terminológii používanej vo finančnom svete

 • byť schopný čítať základné finančné dokumenty

 • pochopiť, význam hotovosti („Cash is king“)

 • urobiť správne rozhodnutia na základe finančných výkazov

 • nastaviť a sledovať správne finančné KPIs

 • používať finančné nástroje v praxi

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • Vedúci oddelení

 • Zamestnanci, ktorí potrebujú porozumieť základom finančného riadenia

Obsah školenia:

 • Úvod do riadenia financií

 • Základy účtovníctva

 • Finančné zdravie podniku

 • Ako pripraviť rozpočet?

 • Ako čítať súvahu?

 • Ako čítať výkaz ziskov a strát?

 • Finančné Indikátory (RoI, RoE, ...)

 • Varovné finančné signály

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 06,-07. marec 2019

 2. Jesenný termín - 10.-11. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 08-09. marec 2019

 2. Jesenný termín- 03-04. december 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Apr
5
9:00 AM09:00

MNG-05 Vyjednávacie techniky a zručnosti

Vyjednávanie je zručnosť, ktorú si každý z nás vyvíja od detstva. Často je však vyjednávanie mylne chápané – ak ja „vyhrám“, ten druhý musí zákonite „stratiť“. Školenie ABP Management na vyjednávacie techniky a zručnosti ponúka jeho účastníkom ozrejmenie nástrojov vyjednávania, pričom zdôrazňuje ich psychologický význam. Rešpektovanie morálnych hodnôt a porozumenie možným rizikám z druhej strany sú hlavným predpokladom nielen vyjednania si želaného stavu ale i záruky dlhodobej spolupráce medzi partnermi.

Vaše potreby sú:

 • dosiahnuť lepšie výsledky pri formálnom a neformálnom vyjednávaní

 • pochopiť nástroje a metódy vyjednávania

 • vybudovať dôveru vo svoje vyjednávacie zručnosti

 • zlepšiť vyjednávanie vďaka zvládaniu svojich emócií a ovplyvňovaní iných

 • vytvoriť pozitívne a proaktívne vzťahy medzi účastníkmi vyjednávania

 • dosiahnuť výsledok „win-win“

Cieľová skupina:

 • Obchodné oddelenie

 • Nákup

 • Zamestnanci prichádzajúci do situácií, kedy je potrebné vyjednávať

Obsah školenia:

 • Stratégia vyjednávania

 • Vyjednávanie – súťaž alebo spolupráca?

 • Pravidlo 3P – Príprava! Príprava! Príprava!

 • Identifikácia záujmov, priorít a cieľov zúčastnených strán

 • Identifikácia BATNA

 • Ako dávať ponuky?

 • Vyjednávaj, nemanipuluj!

 • Nekalé vyjednávacie praktiky

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 06.-07. máj 2019

 2. Jesenný termín - 12.-13. september 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 09.-10 máj 2019

 2. Jesenný termín- 10.-11.september 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Apr
3
to Apr 4

MNG-06 Talent Management a rozvoj ľudského kapitálu

Talent management je dlhodobý proces. Existujúci proces riadenia talentov v spoločnosti by mal umožňovať identifikovať talenty v rámci organizácie a pomôcť im strategicky sa rozvíjať a preberať čoraz viac zodpovednosti a výziev v budúcnosti. Použitím nástrojov Talent Management-u bude organizácia komplexne riadiť daný proces, vďaka identifikácii, motivácii, rozvoju či niekedy i zbavenia sa ľudí s cieľom dosiahnuť stanovené ciele. 

Vaše potreby sú:

 • nastaviť proces Talent Management-u v organizácii

 • strategicky pracovať s ľuďmi

 • byť schopný identifikovať a rozvíjať talenty

 • vychovávať budúcich lídrov

 • zvýšiť motiváciu ľudí

Cieľová skupina:

 • Riaditelia závodov

 • HR

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Úloha Talent management-u v rámci organizácie

 • Talent management ľudí na začiatku kariéry/u skúsených zamestnancov/u Top manažmentu

 • Vytváranie perspektív pre zamestnancov

 • Talent dnes – líder zajtra

 • Talent management v tíme

 • Proces riadenia talentov

 • Príklady z praxe

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

iba školenie in-house

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 260 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Mar
27
to Mar 28

MNG-05 Vyjednávacie techniky a zručnosti

Vyjednávanie je zručnosť, ktorú si každý z nás vyvíja od detstva. Často je však vyjednávanie mylne chápané – ak ja „vyhrám“, ten druhý musí zákonite „stratiť“. Školenie ABP Management na vyjednávacie techniky a zručnosti ponúka jeho účastníkom ozrejmenie nástrojov vyjednávania, pričom zdôrazňuje ich psychologický význam. Rešpektovanie morálnych hodnôt a porozumenie možným rizikám z druhej strany sú hlavným predpokladom nielen vyjednania si želaného stavu ale i záruky dlhodobej spolupráce medzi partnermi. 

Vaše potreby sú:

 • dosiahnuť lepšie výsledky pri formálnom a neformálnom vyjednávaní

 • pochopiť nástroje a metódy vyjednávania

 • vybudovať dôveru vo svoje vyjednávacie zručnosti

 • zlepšiť vyjednávanie vďaka zvládaniu svojich emócií a ovplyvňovaní iných

 • vytvoriť pozitívne a proaktívne vzťahy medzi účastníkmi vyjednávania

 • dosiahnuť výsledok „win-win“

Cieľová skupina:

 • Obchodné oddelenie

 • Nákup

 • Zamestnanci prichádzajúci do situácií, kedy je potrebné vyjednávať

Obsah školenia:

 • Stratégia vyjednávania

 • Vyjednávanie – súťaž alebo spolupráca?

 • Pravidlo 3P – Príprava! Príprava! Príprava!

 • Identifikácia záujmov, priorít a cieľov zúčastnených strán

 • Identifikácia BATNA

 • Ako dávať ponuky?

 • Vyjednávaj, nemanipuluj! Nekalé vyjednávacie praktiky

 • Prípadové štúdie

Trvanie: 2 dni.

Dátumy:  

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 06.-07. máj 2019

 2. Jesenný termín - 14.-15. november 2019 (nový termín)

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 09.-10 máj 2019

 2. Jesenný termín- 10.-11.september 2019

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave:220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen).
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

 

View Event →
Mar
1
to Mar 2

MNG-02 Riadenie výkonnosti zamestnancov & plánovanie ľudských zdrojov

Mnoho vedúcich pracovníkov používa tlak či dokonca zastrašovanie zamestnancov na to, aby dosiahli svoje ciele. Merateľné informácie na papieri sú často jediným podkladom na ohodnotenie výkonnosti zamestnanca, štandardne raz ročne. Otázka je, do akej miery využíva zamestnanec svoje zručnosti a vďaka nim spĺňa stanovené ciele? S riadením výkonnosti zamestnancov úzko súvisí i plánovanie ľudských zdrojov, ktoré zaručuje, že všetky procesy sú správne vykonávané pri minimálnych nákladoch. Tento modul je vedený dlhoročnou manažérkou ľudských zdrojov, ktorá účastníkom školenia dá nielen teoretické základy, ale taktiež i množstvo príkladov a odporúčaní z praxe tak, aby ste dostali z Vašich zamestnancov čo najviac.

Vaše potreby sú:

 • nastaviť proces robustného riadenia výkonnosti zamestnancov

 • definovať a zaviesť špecifické ciele na danú časovú periódu

 • zlepšiť výkonnosť zvereného tímu

 • zvýšiť motiváciu zamestnancov

 • dosiahnuť definované ciele dosiahnuť ciele organizácie bez dodatočných ľudských zdrojov

 • neustále zvyšovať ciele a zároveň s tým procesy organizácie

Cieľová skupina:

 • HR

 • Riaditelia závodov

 • Vedúci zmien

 • Vedúci oddelení

Obsah školenia:

 • Úvod do riadenia výkonnosti ľudského kapitálu

 • Nástroje a metódy riadenia výkonnosti

 • Úloha HR a Funkčného manažéra v riadení výkonnosti

 • Popis pracovných miest a procesy organizácie

 • Plánovanie ľudských zdrojov

 • Vytvorenie vhodného pracovného prostredia

 • Úloha manažéra – dostať z ľudí maximum

 • Cyklus riadenia výkonnosti počas roka, krízové situácie

 • Úloha manažéra pri dosahovaní stanovených cieľov

 • Negatívna spätná väzba a riadenie nepostačujúcej výkonnosti

 • Tipy z praxe pre efektívne riadenie výkonnosti

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 02.-03. máj 2019

 2. Jesenný termín - N/A (iba in-house)

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 10-11. máj 2019

 2. Jesenný termín -N/A (iba in-house)

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Feb
2
to Feb 3

MNG-10 Podniková kultúra – základný pilier spoločnosti

Podniková kultúra nie je napísaná, ale prejavuje sa nenásilne v bežnom fungovaní organizácie. Správanie sa ľudí, hodnoty, názory, typ prijímaných zamestnancov, prístup manažérov alebo spôsob, akým sa riešia problémy vytvára jedinečnú kultúru každej organizácie. Neraz sú hodnoty spoločnosti vyvesené pri vstupe do firmy, dokonca sú súčasťou automatických podpisov vedenia, avšak realita je úplne odlišná. Nie je teda dôležité, čo sa napíše, ale čo sa prežíva.

Vaše potreby sú:

 • zadefinovať podnikovú kultúru, ktorá bude skutočne prežívaná
 • prijať do organizácie zamestnancov, ktorí budú zdielať podnikovú kultúru
 • rešpektovanie rovnakých hodnôt v rámci organizácie
 • odhaliť a riešiť nerešpektovanie podnikovej kultúry

Cieľová skupina:

 • Top management
 • Manažéri na všetkých stupňov organizácie

Obsah školenia:

 • Podniková kultúra ako strategický nástroj top manažmentu
 • Definícia podnikovej kultúry a jej rozvoj
 • Definícia hlavných oblastí na sledovanie
 • Podniková kultúra – nie slová, ale denný život
 • Faktory a elementy podnikovej kultúry
 • Komunikácia podnikovej kultúry
 • „Do & Don’ts“ v podnikovej kultúre
 • Nápady na rozvoj podnikovej kultúry

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

Iba školenie v závode. 

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 280 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →
Dec
8
to Dec 9

MNG-03 Time Management

Problém nedostatku času sa stal nedeliteľnou súčasťou firemnej kultúry v mnohých organizáciách – ak pracujete menej ako 10 hodín za deň, znamená to, že nemáte dosť práce a ľudia sa dokonca obávajú odísť z kancelárie pred piatou hodinou poobede. „Time management“ možno nie je správny názov pre naše školenie, keďže čas ako taký nemôžeme riadiť, riadiť môžeme iba naše aktivity. Učíme ľudí, ako identifikovať priority, organizovať si úlohy tak, aby za čas strávený v práci získali pre organizáciu maximálny úžitok. V neposlednom rade zdôrazňujeme nevyhnutnú potrebu zosúladenia pracovného a osobného života, ako nutnú podmienku pre udržanie dlhodobého výkonu.

Vaše potreby sú:

 • výrazne zvýšiť efektivitu Vašej práce
 • venovať sa menej urgentným úlohám a vyhnúť sa úlohám, ktoré mali byť dokončené „včera“
 • eliminovať časový stres
 • identifikovať a upriamiť pozornosť na dôležité úlohy
 • plánovať dlhodobé a krátkodobé úlohy
 • správne aplikovať nástroje Time management-u

Cieľová skupina:

 • Všetci zamestnanci organizácie

Obsah školenia:

 • Úloha Time management-u v pracovnom živote
 • Riaď seba! Riaď pracovné prostredie! Riaď vzťahy!
 • Určenie priorít úloh a ich plánovanie
 • Delegovanie
 • „Multitasking“ – áno alebo nie?
 • „Stress Management“
 • Bariéry efektívneho Time management-u
 • Test: Aký je Váš Time management?
 • Následný workshop

Trvanie: 1 deň

Termíny školenia:

iba in-house školenie

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

View Event →