Back to All Events

QUA-16 Analýza chybných dielov z poľa podľa VDA


Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou  ako licencovaného procesného audítora VDA 6.3 pre Tier-1 dodávateľa  Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov riadenia reklamácií pri používaní vozidla podľa štandardov nemeckej automobilovej asociácie VDA a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy.

Vaše potreby sú:

 • Efektívne riadiť reklamácie z poľa

 • Získať prehľad a procesných krokoch analýzy dielov z poľa v rámci záruk podľa normy VDA

 • Pochopiť pravidlá určenia a aplikácie Technického faktora

 • Implementácia normy do systému zaručenia kvality organizácie

 • Použitie nápravných opatrení z analýzy v rámci nových nábehov

 

Cieľová skupina:

 • Špecialista garančných reklamácií

 • Vedúci oddelení kvality

 • Kvalita

 

Obsah školenia:

 • Úvod - pojmy a definície

 • Proces analýzy chybných dielov

 • Proces určenia technického faktora (NTF)

 • Riešenie garančných problémov

 • Kľúčové údaje

 • Zlepšovací proces

 • Stratégia náhodných kontrol

 • Logistika

 • Rozhranie a výmena informácií

 

Trvanie:   2 dni školenie

Dátumy

v slovenskom jazyku: 

 • 21. - 22. november  2019

v anglickom jazyku

 • 28. - 29.november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 975 EUR/deň (člen), 1.050 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 270 EUR /deň (člen), 300 EUR/deň (nečlen). Občerstvenie a obed sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)