Back to All Events

Rozvoj kľúčových ľudí - Shadowing

Vaše potreby sú

 • Už ste absolvovali množstvo školení a neviete ako sa ďalej rozvíjať
 • Koučing sa Vám zdá ako neefektívna a pomalá metóda pre rozvoj vašich zručností
 • Cítite, že Váš štýl naráža na bariéry (prílišná operatíva, nízka úroveň samostatnosti podriadených) 
 • Viete, že existujú techniky vedenia ľudí ale neviete si ani na ne spomenúť, pretože ste ich aplikovali ale upustili ste od nich, kvôli operatíve
 • Nechcete sa zúčastniť žiadnych assessment alebo development centier, pretože ste už príliš dlho na svojej pozícii na to, aby Vaše rozvojové potreby takto analyzovali
 • Chcete sa rozvíjať na pracovisku a nie v školiacej miestnosti, nechcete strácať čas

 

Obsah školenia

 • Shadowing - on the job pozorovanie správania sa manažéra v jeho prirodzenom pracovnom prostredí.     Sústreďujeme sa na 3 oblasti pozorovaní.  Proces riadenia ľudí - Zručnosti v riadení ľudí - Detaily práce
 • Feedback - spätná väzba na pozorovania zo shadowingu vo všetkých 3 oblastiach pozorovaní
 • Návrhy - výstupom spätnej väzby sú návrhy, ktoré uplatní manažér vo svojej dennej praxi
 • Individuálny tréning - trénovanie jednotlivých techník alebo úprava procesu riadenia ľudí v rámci pracovného dňa manažéra
 • Kontrola naučeného a spätná väzba na zmenu - pozorovanie (shadowing) manažéra a ohodnotenie zmeny správania alebo procesu riadenia ľudí. Kontrola sa deje priamo na pracovisku v rámci ďalšieho kola shadowingu

 

Cieľová skupina

 • Riaditelia závodov
 • HR
 • Vedúci oddelení
 • Majitelia/Konatelia firiem