Back to All Events

LOG-02 Logistické štandardy PSA Groupe (V3 - 2019)


Nová verzia licencovaného školenie zákazníka PSA Groupe vyvinuté v spolupráci PSA-ABP Management, ktoré ozrejmuje dodávateľom logistické požiadavky zákazníka PSA a na konkrétnych príkladoch ilustruje ich aplikáciu v praxi. ABP Management, ako exkluzívny partner PSA pre toto školenie, organizuje počas roka viacero otvorených školení v rámci celého sveta.

Verzia V3 je založená na logistickom manuáli MLP V11, ktorý je aplikovaný na všetky nové projekty od januára 2019 a obsahuje viacero modifikácií.

Podmienkou získania certifikátu vydaného PSA Groupe - ABP Management je získanie 60% hodnotenia zo záverečného testu. Certifikát je vydaný v súlade s požiadavkou normy IATF 16 949:2016 školenia na špecifické požiadavky zákazníka certifkovanou spoločnosťou.

Vaše potreby sú

 • Nastaviť interné logistické procesy s cieľom splniť požiadavky zákazníka PSA

 • Pracovať správne s portálom b2b PSA pre logistické procesy

 • Pripraviť logistickú ponuku pre PSA v dokumente FCLA

 • Zaručiť dostatok obalov PSA/Gefbox-ov v závode

 • Efektívne riadiť MAF

 • Plánovať výrobu podľa zákazníckych požiadaviek

 • Dosiahnuť logistické ciele stanovené zákazníkom

 • Riadiť reklamácie a ukončenie série

 

Cieľová skupina

 • Logistika

 • Predaj

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Interní audítori

 • Výroba

 

Obsah školenia

 • Časť 1 - b2b portál, ciele 2019, logistické audity, bidlist logistiky

 • Časť 2 – Projektová logistika na projektoch PSA

 • Časť 3 – Tok dielu medzi expedíciou dodávateľa a operátorom PSA

 • Časť 4 – Logistický protokol PLE, riadenie MAF

 • Časť 5 – Prevízie a objednávky PSA

 • Časť 6 – Riadenie obalov

 • Časť 7 – Riadenie reklamácií

 • Časť 8 - Service rate 0km a platforiem

 • Časť 9 – Náhradné diely, deklarácia pôvodu dielu

 • Časť 10 – Ukončenie série

 • Časť 11 – Cvičenia na portáli b2b

 • Záverečný test

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

Paríž, Francúzsko:

 1. Jarný termín:
  12.-13. február 2019 vo francúzštine
  13.-14. jún 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  24.-25 september 2019 vo francúzštine
  26.-27. november 2019 v angličtine
  12.-13. december 2019 vo francúzštine

Bratislava / Trnava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  02.-03. Apríl 2019 v slovenčine
  11.-12. Jún 2019 v slovenčine (posledné 4 miesta)

 2. Jesenný termín:
  3.-4. December 2019 v slovenčine

Rüsselsheim, Nemecko:

 1. Jarný termín:
  26.-27. Marec 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  17.-18. September 2019 v angličtine
  14.-15. November 2019 v angličtine

Zaragoza / Vigo, Španielsko:

 1. Jarný termín:
  11.-12. apríl 2019 Vigo, vo francúzštine
  2.-3. júl 2019 Zaragoza, v angličtine

 2. Jesenný termín:
  19.-20. November 2019 Zaragoza, v angličtine

Gliwice, Poľsko:

 1. Jarný termín:
  14.-15. Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  15.-16. Október 2019 v angličtine

Kénitra, Maroko:

 1. Jarný termín:
  12.-13. Marec 2019 vo francúzštine
  25.-26. Jún 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  10.-11. Október 2019 vo francúzštine
  10.-11. December 2019 vo francúzštine

Coventry, Veľká Británia

 1. Jarný termín

  04.-05.jún 2019 v anglickom jazyku

Cena:  Školenie u dodávateľa: 1.420 EUR/deň (člen), 1.500 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 
Otvorené školenie: : 420 EUR /deň (člen), 450 EUR/deň (nečlen) pre školenia v Bratislave/Gliwiciach
                                 : 470 EUR /deň (člen), 500 EUR/deň (nečlen) pre školenia v ostatných lokáciách

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)