Back to All Events

LOG-10 Logistická FMEA

FMEA, analýza možných chýb a ich dopadov, bola (a v mnohých spoločnostiach stále je) považovaná za výlučne kvalitársku záležitosť. Logistika je naopak braná ako viac sériový proces, ktorý je viac pokrytý operatívou. MMOG/LE V4 ako i ďalšie štandardy logistiky v automobilovom priemysle však požadujú, aby aj logistické, známe či potenciálne, problémy boli preventívne eliminované v štrukturovanom nástroji. Logistika nemusí „vynachádzať koleso“ a môže použiť pre tento proces nástroj FMEA. Školenie ABP Management ozrejmuje štandardy a odporúčaný postup vytvárania Logistickej FMEA. Druhý deň  školenia je venovaný workshopu, kedy si každý účastník vyskúša pripravovanie FMEA a v prípade absencie tohto nástroja vo firme bude mať po školení už vhodný dokument na okamžité použitie.

Vaše potreby sú:

 • Preventívne eliminovať známe či potenciálne problémy logistiky vo fázach projektu

 • nastaviť systém tvorby logistickej FMEA na projekt

 • Poučiť sa z logistických chýb a preniesť Lessons Learned do závodu

 • v rámci workshopu vytvoriť logistickú FMEA, ktorá bude okamžite využiteľná v praxi

Cieľová skupina:

 • Animátor FMEA

 • Projektová logistika

 • Sériová logistika

 • Projektový manažér

 • Nákup

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

Deň 1

 • FMEA – história, význam, základné fungovanie

 • Požiadavky automobilového priemyslu na logistickú FMEA (MMOG/LE)

 • Základná štruktúra logistickej FMEA, analýza obsahu

  • obaly

  • transport

  • interná logistika

  • skladovanie

  • expedícia

  • ...

 • Pravidlá vytvárania logistickej FMEA

 • Pravidlá aktualizácie

 • Logistická FMEA a záložné plány

 • Záložný plán - štruktúra, verifikácia, aktualizácia

Deň 2

 • Workshop – Vytvorenie logistickej FMEA a záložných plánov (skúšobná verzia)


Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  20.-21. jún 2019 v slovenskom jazyku

  22-23. február 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  14.-15. november 2019 v slovenskom jazyku
  12.-13. november 2019 v anglickom jazyku

 

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)