Back to All Events

LOG-03 Logistické štandardy Renault


Interní lektori ABP Management preškolili na logistické požiadavky Renault desiatky dodávateľov. Počas školenia je dôraz kladený nielen na každodennú operatívu logistu dodávateľa, ale účastník školenia dostane ucelený prehľad systému riadenia dodávateľskej logistiky zo strany zákazníka a bude schopný riešiť bežné situácie, ktoré môžu na projekte nastať. Taktiež po školení budú účastníci plne autonómni pri používaní portálu b2b, zaručovania logistickej výkonnosti, riadenia obalov a ďalších procesov logistiky Renault.

Vaše potreby sú:

 • porozumieť aplikácii všeobecných logistických štandardov Renault

 • zlepšiť implementáciu logistiky na projekte (pred SOP)

 • Poznať portál b2b a všetky aplikácie logistiky

 • vždy uspokojiť požiadavky zákazníka

 • znížiť skladové zásoby (komponenty, WIP, finálne diely)

 • zlepšiť Váš Service Rate pre sériové dodávky a náhradné diely

 • zlepšiť spoluprácu a komunikáciu so svojím zákazníkom

Cieľová skupina:

 • Logistika

 • Plánovanie výroby

 • Starostlivosť o zákazníka (Customer Care)

 • Projektový manažér/Projektová logistika

Obsah školenia:

 • B2B portál Renault

 • Supplier Logistics Guidebook

 • Projektová logistika Renault (pred SOP)

 • Riadenie transportu pre priamy/nepriamy tok

 • Vytváranie Incident Sheet-ov, aplikácia ELTA (OTM od septembra 2019)

 • Riadenie prevízií/objednávok zákazníka, RAN systém

 • Kapacitné plánovanie

 • Riadenie obalov, aplikácia PVS

 • Aplikácia IPPRFL

 • Rozdiel medzi TSO a RJ, rozporovanie RJ

 • Riešenie logistických reklamácií – GQE

 • Riadenie náhradných dielov – ALF/ALFI

 • Cvičenia na portáli b2b

 • Záverečný test

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava / Trnava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  4.-5. Apríl 2019 v slovenčine
  30.-31. Máj 2019 v slovenčine (posledné 4 miesta)
  13.-14. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  12.-13. november 2019 v slovenčine
  5.-6. december 2019 v slovenčine

Maroko:

 1. Jarný termín:
  17.-18. apríl 2019 vo francúzštine
  18.-19. júl 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  31. október - 1. november 2019 vo francúzštine

Tychy, Poľsko:

 1. Jarný termín:
  16.-17. Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  7.-8. Október 2019 v angličtine

Zaragoza, Španielsko:

 1. Jesenný termín:
  21.-22. November 2019 v angličtine

Cena:  Školenie u dodávateľa: 1.030 EUR/deň (člen), 1.100 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 330 EUR /deň (člen), 350 EUR/deň (nečlen). Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)