Back to All Events

CSR-06 Projektové riadenie a zaručenie kvality BMW Group

Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou ako dodávateľského experta BMW (SQE) a ako licencovaného procesného audítora VDA 6.3 pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov projektového riadenia a zaručenia kvality nakupovaných dielov zákazníka BMW Group a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad hlavných noriem a dokumentácie pre projekt so zákazníkom BMW Group

 • Pochopiť aktuálne špecifické požiadavky svojho zákazníka (2017) v náväznosti na IATF 16 949:2016

 • Pochopiť nástroje, metódy a metodológiu zákazníka

 • Plánovať zaručenie kvality na projekt

 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu

 • Uvoľniť projekt so zákazníkom

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri

 • Členovia projektového tímu

 • Vedúci oddelení

 • Kvalita

 • Spolupracovníci projektu

 • Inžiniering

 • Manažment kvality

Obsah školenia:

 • 1. Skratky a pojmy

 • 2. Dopyt a vypracovanie ponuky

 • 3. Spolupráca s dodávateľmi v procesu vzniku produktu a procesu

 • 4. Projektová fáza podľa BMW

 • 5.Projektové riadenie v IPQ

 • 6.Opatrenia kvality pri stupe do série

 • 7.Validácia produktu a procesu zákazníkom

 • 8.Typy auditov zákazníka BMW Group

 • 9.Rekvalifikácia produktu podľa GS 90008-1 a GS 90008-2

  

Trvanie: 2 dni

Dátumy

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín - 05.-06.december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín - 12.-13.december 2019

Cena: Školenie u dodávateľa: 1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 350 EUR /deň (člen), 390 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)