Back to All Events

CSR-02 Požiadavky APQP/PPAP PSA Groupe


Od projektov P21/D34 definuje PSA Groupe požiadavky voči dodávateľom na nové nábehy podľa APQP/PPAP. Školenie ozrejmuje fázy/míľniky projektu zákazníka a očakávania v jednotlivých míľnikoch. ABP Management, ako jediná mimofrancúzska organizácia v Európe schválená zo strany PSA, ponúka toto školenie v slovenskom/českom, francúzskom a anglickom jazyku. Úspešní absolventi školenia získajú oficiálny certifikát akceptovaný zákazníkom PSA Groupe.

Vaše potreby sú

 • Získať prehľad o dokumentoch na projektoch PSA

 • Pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka

 • Pochopiť nástroje, metódy a metodológiu zákazníka

 • Plánovať zaručenie kvality na projekte

 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu

 • Uvoľniť projekt so zákazníkom (PPAP PSA)

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • Modul 1 – Úvod do školenia a program

 • Modul 2 – Kontext AQF (Supplier Quality Assurance)

 • Modul 3 – Prečo PSA prijalo APQP/PPAP a očakávania PSA

 • Modul 4 – Päť fáz APQP na projekte PSA

 • Modul 5 – Mriežka APQP

 • Modul 6 – Fáza 1 – Konzultácia dodávateľov, plánovanie & definícia projektu

 • Modul 7 – Fáza 2 – Vývoj produktu a procesu

 • Modul 8 – Fáza 3 – Výroba nástrojov & prvé off-tool diely

 • Modul 9 – Fáza 4 – Verifikácia produktu/procesu

 • Modul 10 – Fáza 5 – Nábeh výroby

 • Modul 11 – Aplikácia PCP v rámci projektu podľa APQP/PPAP

 • Modul 12 – Pravidlá riadenia APQP

 • Modul 13 – Zhrnutie školenia

 • Modul 14 – Záverečná skúška , prípadová štúdia

* Dôležité upozornenie: Nutnou podmienkou účasti na školení je absolvovanie všeobecného školenia APQP/PPAP (napr. školenie ABP Management CSR-07 General APQP/PPAP ), príp. skúsenosť s aplikáciou APQP.

Trvanie: 2 dni

Dátumy:

Viedeň, Rakúsko v angličtine:

 1. Jarný termín
  20.-21. jún 2019

 2. Jesenný termín
  25.-26. november 2019

Kénitra, Maroko vo francúzštine:

 1. Jarný termín
  23.-24. január 2019

 2. Jesenný termín
  16.-17. október 2019

   

Cena školenia v závode dodávateľa: 1.350 EUR/deň (člen), 1.500 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Modul vo Viedni a Kenitre: 600 EUR/deň/účastník – školenie v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)