Back to All Events

ISO/TS 16 949 a logistické požiadavky automobilového priemyslu


 

Mnoho interných či externých audítorov má silný „background“ v procesoch kvality či výroby, avšak s logistikou mnohí z nich neprišli počas praxe do kontaktu. Ale majú ju auditovať. To je často dôvod toho, že ISO/TS audítori logistiku prejdú bez hlbšej analýzy. Školenie „ISO/TS 16 949 a logistické požiadavky automobilového priemyslu“ sa zameriava na logistické procesy závodu, ktorých princíp musí audítor poznať, aby overil zhodu procesu. Vďaka tomu poslúži aj audit logistiky k ďalšiemu zlepšovaniu procesov firmy a úspore nákladov.

Vaše potreby sú:

 • ako interný audítor pochopiť špecifiká logistických procesov
 • byť schopný robustne auditovať logistické procesy
 • odhaľovať slabé miesta v logistických procesoch
 • neustále zlepšovať logistiku

Cieľová skupina:

 • Interní audítori ISO/TS
 • Kvalita
 • Logistika
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Predstavenie normy ISO/TS 16 949
 • Význam logistických procesov v rámci systému riadenia kvality výrobného závodu v utomobilovom priemysle
 • Logistické pojmy a pravidlá pre potreby interného auditu ISO/TS
 • Požiadavky normy ISO/TS 16 949 v súvislosti s procesmi:
  • projektovej logistiky a logistickou dokumentáciou
  • spolupráce s dodávateľmi
  • MRP/ERP systémov, nastavenie EDI
  • plánovania výroby, výrobnej logistiky
  • príjmu tovaru, skladovania a expedície
  • riešenia logistických reklamácií
  • zmenového riadenia s dopadom na logistiku
  • a ďalšie

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:
Termíny otvorených školení na rok 2016 budú upresnené na stránke ABP Management k 01.januáru 2016.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 260 EUR/deň účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Registračný formulár na školenie (PDF)