Back to All Events

Špecifické požiadavky zákazníkov pre kvalitu a interných audítorov


Spĺňanie požiadaviek zákazníka. Snáď neexistuje lepšia definícia pojmu „kvalita“. Napriek tomu sú požiadavky zákazníkov pre audítorov často nejasné. Príklad: Otázka audítora: „Máte procedúru na riadenie „End of life“?“ Auditovaný vytiahne peknú normu, v ktorej sú popísané jednotlivé kroky a ozrejmuje postup. A čo otázka: „Aký je postup, keď zákazník Volkswagen ukončuje projekt“? A čo tak Daimler alebo Fiat? Je ten postup rovnaký? Používa sa rovnaký dokument či portál b2b? Školenie „Špecifické požiadavky zákazníkov pre kvalitu a interných audítorov“ pre každú relevantnú kapitolu ISO/TS poukazuje, aké procesy, dokumenty či aplikácie na portáli b2b majú vybraní zákazníci a umožňuje audítorom efektívnejšie auditovať a identifikovať procesy na zlepšenie. Pred týmto školením sa odporúča absolvovať školenie Interný audítor ISO/TS 16 949 (kód školenia QUA-4). Toto školenie nie je primárne školením na normu ISO/TS 16 949.

Vaše potreby sú:

 • zosumarizovať si požiadavky ISO/TS
 • vedieť počas auditu overiť reálne spĺňanie požiadaviek najmä   externých zákazníkov
 • poznať požadovaný postup vybraných zákazníkov na auditované   procesy
 • overovať, či je interný proces v súlade s požiadavkou zákazníka
 • zlepšovať interné procesy s dopadom na zákazníka

Cieľová skupina:

 • Interní audítori ISO/TS 16 949
 • Kvalita
 • Špecialisti zlepšovania
 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Požiadavky zákazníka – definícia a aplikácia
 • Obsah a štruktúra normy ISO/TS 16 949 (prehľad)
 • Príklady požiadaviek vybraných zákazníkov na auditované procesy – viac ako 100 príkladov z oblastí:
  •  Projektové riadenie
  •  Kvalita projektu (pred uvoľnením), kvalita v sériovej výrobe
  •  Logistika a subdodávatelia
  •  Vývoj a inžiniering
  •  Subdodávatelia
  •  Zmenové riadenie
 • Proces auditovania spĺňania požiadaviek zákazníka
 • Vyhodnocovanie nezhôd a neustále zlepšovanie

Trvanie: 2 dni.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 270 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Termín školenia:
26.-27.september 2015 v slovenskom/českom jazyku
23.-24.október 2015 v anglickom jazyku
 

Registračný formulár na školenie (PDF)