Back to All Events

Vytvorenie a využitie časového plánu a plánu zdrojov a nákladov projektu (softvérová podpora MS Project 2013)


Časový plán projektu je jedným zo základných nástrojov plánovania a kontrolingu projektového manažéra. Pripraviť Časový plán, ktorý bude reálny a zaručuje splnenie všetkých úloh načas a v danej kvalite je kompetencia, ktorej sa venuje len málo spoločností. Naopak, stáva sa, že Časový plán je dokument, ktorý sa vytvára viac pre potreby zákazníka a ľudia nahrádzajú plánovanie operatívou. Sťažujú sa na nedostatok času a zdrojov. Časový plán je základom pre plánovanie a neustály kontroling času, zdrojov a nákladov, ktoré zaručujú splnenie nákladových cieľov a dostatok zdrojov počas projektu.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť požiadavky zákazníka na projekt
 • správne upraviť a použiť WBS
 • pracovať v prostredí MS Project 2013
 • vedieť vytvoriť reálny Časový plán projektu v programe MS Project
 • vedieť vytvoriť reálny Plán zdrojov projektu v programe MS Project
 • vedieť vytvoriť reálny Plán nákladov v programe MS Project
 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu
 • efektívne kontrolovať projekt
 • upravovať projektovú dokumentácia v prípade potreby

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci pracovníci
 • Členovia projektového tímu
 • Key Account Manažéri

Obsah školenia:

 • Prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Štandardné fázy a míľniky automobilového projektu
 • Požiadavky zákazníka na projekt a ich prenesenie do internej dokumentácie
 • Zostavenie projektového tímu (pre kalkuláciu zdrojov a nákladov)
 • Časový plán – nástroj projektového riadenia
 • Program Microsoft Project 2013
 • Vytvorenie Časového plánu projektu v prostredí MS Project
 • Plánovanie zdrojov projektu v prostredí MS Project
 • Plánovanie nákladov projektu v prostredí MS Project
 • Kontroling projektu v prostredí MS Project
 • Ukončenie projektu, Lessons Learned

Trvanie školenia: 2 dni.

Termíny školenia:

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín- 15-16.február 2018
 2. Jesenný termín- 30-31.august 2018

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín- 19-20.február 2018
 2. Jesenný termín- 28-29.august 2018 

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 1.000 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 300 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)