Back to All Events

LOG-04 Riadenie obalov VW Group / BMW (Behältermanagement)


Školenie je vedené skúseným lektorom s 15-ročnou skúsenosťou a pracovníka VW Group  (QS Kaufteile) a ako projektového vedúceho pre logistické procesy pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie princípov objednávania vratných obalov , inventúry  a sledovania stavu obehu obalov ako aj procesov u VW Group a poskytne praktické rady, ako zvládnuť situácie, ktoré spôsobujú dodávateľom hlavné problémy. Rovnaké školenie je možné i pre riadenie obalov zákazníka BMW.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad práce v systéme

 • LISON_Behältermanagemnt

 • Časový harmonogram objednávania vratných obalov

 • Typy obalového konta

 • Objednanie vratného obalu v systéme

 • Sledovanie objednávky na ceste

 • Inventúra

 • Reklamačný proces

Cieľová skupina

 • Pracovníci oddelenia logistiky

 • Obaloví špecialisti

Obsah školenia:

 • Skratky a pojmy

 • Doporučené dokumenty k naštudovaniu

 • Popis procesu riadenie obalového konta VW Group

 • Začiatok práce s obalovým kontom

 • Typy obalov

 • Výpis konta

 • Vlastné obaly dodavateľa

 • Poplatky za obaly

 • Viacnáklady za manipuláciu

 • Inventúra

 • Reklamácia

 • Plánovánie balenia

 • Tipy a Triky

 • Knihovňa

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 13.-14. jún 2019

 2. Jesenný termín - 09-10. december 2019

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 15-16. jún 2019

 2. Jesenný termín- 11.-12. december 2019

Cena
Školenie u dodávateľa: 1.030 EUR/deň (člen), 1.100 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 320 EUR /deň (člen), 350 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)