Back to All Events

PROD-05 5S vo výrobe a v administratíve

Štandardizácia, zlepšený vizuálny manažment a neustále zlepšovanie sú najväčšie prínosy jednoduchej, ale veľmi účinnej metódy 5S. Vďaka tejto metóde bude mať operátor pri sebe iba potrebné predmety, výroba a administratíva budú čisté a nastavené štandardy sa budú neustále zlepšovať. Po školení budú jeho účastníci schopní zaviesť vo Vašom závode 5S, ako i systém jej auditov v kancelári i vo výrobe.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princípy 5S

 • Zvýšiť efektivitu operátorov, údržby či administratívy

 • vyhnúť sa problémom z dôvody neefektívnej organizácie pracoviska

 • zlepšiť vizuálny manažment v závode

 • zaviesť systém auditov 5S

 • dosiahnuť želané výsledky v čo najkratšom čase

 • implementovať získané informácie v praxi

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Technológia

 • Kvalita

 • Administratíva

 • Výroba

 • Riadiaci pracovníci

Obsah školenia:

 • História 5S a jej miesto v podnikových procesoch

 • 5S a Štíhla výroba/Štandardizácia

 • Zodpovednosť vedenia

 • 5 krokov metódy

  • Sortovať

  • Usporiadať

  • Čistiť

  • Štandardizovať

  • Udržiavať / Zlepšovať

 • Proces implementácie 5S v závode

 • Príklady z praxe

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  po dohode so zákazníkom (iba školenia in-house)

In-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Otvorené školenie: N/A (iba školenie v závode)

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)