Back to All Events

PROD-07 Mapovanie toku hodnôt (VSM) & jeho efektívne využitie


 

Napriek tomu, že materiál zostáva v závode niekoľko týždňov či mesiacov, v procesoch, ktoré pridávajú hodnotu na produkt strávi neraz len niekoľko minút. Nástroj „Mapovanie toku hodnôt“ Vám pomôže identifikovať straty a s tým súvisiace návrhy na zlepšenie vďaka tímovej práci a workshopom. Chybou je, keď organizácia využíva tento nástroj iba jednorázovo, nakoľko pri správnej a pravidelnej aplikácii môže VSM priniesť organizácií významné finančné či organizačné prínosy. 

Vaše potreby sú:

 • znížiť procesný čas v rámci organizácie

 • znížiť skladové zásoby a WIP

 • odhaliť možnosti na optimalizáciu procesov

 • dobre zaškoliť tím VSM

 • použiť metódu VSM na správnych procesoch, v správny čas

 • používať VSM ako strategický nástroj neustáleho zlepšovania procesov

Cieľová skupina:

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Procesní inžinieri

 • Kvalita

 • Logistika

 • Výroba

 • Lay-out inžinieri

Obsah školenia:

 • VSM ako strategický nástroj zlepšovania

 • Definícia tímu pre workshopy VSM

 • Pochopenie vytvárania pridanej hodnoty

 • Identifikácia toku materiálov a informácií

 • Používané piktogramy a „lay-out“ podporného dokumentu

 • Proces analýzy terajšieho toku hodnôt

 • Identifikácia plytvania

 • Proces návrhu zlepšovania terajšieho stavu (PDCA)

 • Príprava návrhov na zlepšenie

 • Meranie prínosov VSM

 • Definícia kľúčových procesov na analýzu

 • Workshopy VSM a organizácia

 • Prípadová štúdia

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  

iba in-house školenie

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)