Back to All Events

QUA-06 Zaručenie kvality v sériovej výrobe a riadenie reklamácií zákazníka


Výrobný tím používa kontrolné nástroje kvality na overenie zhody produktu/procesu s cieľom zaručiť, že výrobný proces vyrába len zhodné diely. Školiaci modul Vám dá odporúčania, ako nastaviť proces kontroly s cieľom minimalizovať problémy kvality. I na najlepšom projekte sa z času na čas objavia nezhody, ktoré musí sériový kvalitár vyriešiť (školiaci modul ABP Management QUA-13), avšak proces riešenia reklamácií (voči interným/externým dodávateľom či zákazníkovi)  je oveľa širší.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť rozdiely medzi zaručením kvality počas projektu a počas sériovej výroby

 • pochopiť a správne aplikovať nástroje kvality počas sériovej výroby

 • vyhnúť sa problémom kvality

 • pochopiť proces riešenia reklamácií zo strany zákazníka / reklamácie voči dodávateľovi

 • Neustále znižovať interné/zákaznícke ppm a náklady na nekvalitu

Cieľová skupina:

 • Sériová kvalita

 • Projektová kvalita

 • Výroba

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

 • Manažéri

Obsah školenia:

 • Zaručenie kvality vs. kontrola kvality

 • Nástroje zaručenia kvality počas projektu a ich dopad na sériovú výrobu

 • Nástroje kvality pre sériovú výrobu

  • Kontrolný plán

  • FMEA

  • SPC

  • Regulačné karty

  • Audit produktu

  • Rekvalifikácia produktu

  • a ďalšie

 • Pravidlá pre denné porady vo výrobe (QRQC,…)

 • Proces riešenia interných/zákazníckych reklamácií

 • Neustále zlepšovanie zaručenia kvality PDCA/Six Sigma

Trvanie:     2 dni

Dátumy:   

V slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 08-09. február 2019

 2. Jesenný termín - 14-15. november 2019

V anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 19-20. február 2019

 2. Jesenný termín- 07.-08. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)