Back to All Events

LOG-07 Projektová logistika (pre nové projekty a modifikácie)


Častý prípad – logistika sa sťažuje na prácu projektového manažéra, projektový manažér označuje logistiku za najslabší článok tímu. Kto má pravdu?
Potrebné kompetencie projektového logistu sa výrazne líšia od kompetenčného profilu logistu série, i keď sú často tieto funkcie kumulované a sériový logista rozbieha i projekt. Keď má na to čas. Znalosť základných metód projektového riadenia, míľnikov, pochopenie a plánovanie logistických aktivít, komunikácia interná i externá (s dodávateľmi či zákazníkom) sú nutnými zručnosťami logistiky projektu. Pre Projektových manažérov je toto školenie možnosťou výrazne zlepšiť fungovanie logistiky na projektoch.

Vaše potreby sú:

 • efektívne plánovať a riadiť logistiku pred SOP

 • projektu vyhnúť sa terajším problémom (nedostatok informácií, meškajúce EDI spojenie, chýbajúce obaly, komponenty, uvoľnenie od zákazníka, atď.)

 • navrhnúť a implementovať proces projektového riadenia na logistiku vo firme

 • mať dostatok času na projektovú logistiku

 • odovzdať prácu sériovej logistike tak, že projekt bude fungovať v podmienkach závodu

 • splniť očakávania vedenia projektu i zákazníka

Cieľová skupina:

 • Projektový manažér

 • Projektová logistika

 • Sériová logistika

 • Členovia projektového tímu

Obsah školenia:

 • Prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Základné nástroje riadenia projektov s dopadom na logistiku

 • Definícia štandardných úloh logistu na projekte

 • Plánovanie logistických úloh projektu na základe požiadaviek zákazníka

 • Plánovanie súvisiacich zdrojov a nákladov logistiky Komunikácia na projekte

 • Reporting a kontroling logistiky

 • Odovzdanie projektu sériovej logistike + príslušná dokumentácia

 • Ukončenie projektu z hľadiska logistiky

 • Prípadové štúdie

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  20.-21. máj 2019 v slovenskom jazyku
  12.-13. február 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  15.-16. október 2019 v slovenskom jazyku
  24.-25. október 2019 v anglickom jazyku

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 230 EUR /deň (člen), 260 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)