Back to All Events

QUA-15 Dokumentácia podľa VDA 1 (dôraz na D/TLD požiadavky VW)


Školenie je vedené skúseným lektorom s dlhoročnou skúsenosťou zamestnanca VW Group (QS Kaufteile) a ako projektového vedúceho pre zabezpečenie kvality pre Tier-1 dodávateľa. Školenie prinesie účastníkom lepšie pochopenie normy VDA 1 a riadenia D/TLD znakov v organizácii.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu VDA 1

 • Získať prehľad požiadaviek na D/TLD audity podľa

 • Formel Q

 • Pochopenie normy normy VDA 1- archivácia a dokumentácia hlavne kritických chrakteristík

 • Požiadavky na D/TLD audity

 • TLD normy – rozklad a vysvetlenie normy

 • Kde hľadať normy na výkresech VW group

 • Praktické vypísanie D/TLD auditu pre špecifický proces dodávateľa

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality

 • Interní audítori

 • Manažéri kvality

Obsah školenia:

 • Norma VDA 1

 • Požiadavka VW Group na auditovanie kritických charakteristík zvlášť bezpečnostných znakov – Formel Q Spôsobilosť 8./2015

 • Kontrola zákazníckymi auditmi – TRL,VDA 6.3

 • Kde hľadať TLD normu na zákazníckom výkrese

 • Z čoho sa skladá TLD norma

 • Vysvetlenie katalógu otázok z D/TLD Auditu

 • Praktické cvičenie : vyplnenie SL D/TLD auditu z portálu VW Group

Štatistika je veľmi nápomocný nástroj. Ale len vtedy, ak sú jej nástroje správne používané. Náš školiteľ, absolvent matematicko-fyzikálnej fakulty s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v automobilovom priemysle, jednoducho a efektívne vysvetlí Vášmu tímučo je to reálne SPC a ako ju má organizácia správne používať na zlepšenie procesu a kvality produktu. Školiteľ ponúkne účastníkom množstvo príkladov z praxe, pričom je možné aplikovať nástroje SPC priamo s dátami výrobného závodu. 

Trvanie:   2 dni školenie (+ možnosť 2 dni workshop)

Dátumy:   

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín - 25.-26. november 2019

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín- 27.-28. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: 975 EUR/deň (člen), 1.050 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 250 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)