Back to All Events

Preventívny vs. reaktívny prístup ku kvalite v automobilovom priemysle


Každý kvalitár v automobilovom priemysle bude tvrdiť, že preventívny prístup k zaručeniu kvality je jediný správny.  Áno, ale... Aj keď teória hovorí niečo iné, v praxi narážame neraz na finančné limity organizácie v preventívnom prístupe (napr. drahý systém poka-yoke), resp. na technické obmedzenia. Je preto nutné, aby mala organizácia správne nastavené preventívne i reaktívne metódy na zaručenie kvality a zamestnanci ich vhodne použili nielen izolovane, ale najmä v súvislostiach.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princípy zaručenia kvality v automobilovom priemysle
 • rozlíšiť preventívny a reaktívny prístup ku kvalite
 • poznať princíp fungovania príslušných nástrojov kvality
 • chápať princípy použitie vybraných nástrojov v čase, resp. v   závislosti na situácii
 • vhodne prepojiť preventívne a reaktívne nástroje kvality (napr. FMEA   – Kontrolný plán, Lessons Learned – metódy riešenia problémov, ...)
 • efektívne riadiť príslušnú dokumentáciu kvality
 • neustále znižovať náklady na nekvalitu

Cieľová skupina:

 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Projektoví manažéri
 • Vývoj
 • Výroba

Obsah školenia:

 • Význam zaručenia kvality v automobilovom priemysle
 • Prevencia vs. reakcia - Rozdielny prístup k zaručeniu kvality
 • Problémy aplikácie preventívneho prístupu k zaručeniu kvality
 • Prehľad preventívnych nástrojov, ich význam a využitie
  • QFD
  • DFMEA/PFMEA
  • Reverzná FMEA
  • SPC, regulačné diagramy
  • ...
 • Prehľad reaktívnych nástrojov kvality, ich význam a využitie
  • Kontrolný plán
  • Metódy riešenia problémov
  • ...
 • Prepojenie reaktívnych a preventívnych nástrojov kvality

Trvanie: 2 dni.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 250 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Termín školenia:
Otvorené školenia v roku 2016

Registračný formulár na školenie (PDF)