Back to All Events

QUA-04 Nástroje kvality pre interných audítorov v automobilovom priemysle


Účastníci školenia pochopia požiadavky noriem APQP / VDA 4.3 a PPAP / VDA 2 ako i hlavné nástroje zaručenia kvality v automobilovom priemysle. Tieto sú ozrejmené účastníkom školenia v takej forme, že im pomôžu klásť auditovaným zamestnancom/dodávateľom správne otázky, ľahšie odhaliť prípadné nezhody a pomôcť organizácii neustále sa zlepšovať.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť nástroje kvality potrebné k auditu

 • uistiť sa počas auditu, že auditované procesy sú správne riadené

 • pokladať správne otázky na uistenie sa o robustnosti procesov

 • auditovať zaručenie kvality počas celého trvania projektu (dizajn, industrializácia, séria)

 • hĺbkovo analyzovať kritické nástroje kvality a presvedčiť sa o ich funkčnosti

 • overiť efektívnosť procesu neustáleho zlepšovania

 • získať tipy a triky od skúsených audítorov

Cieľová skupina:

 • Interní audítori

 • Kvalita

 • Špecialisti neustáleho zlepšovania

Obsah školenia:

 • Požiadavky na zaručenie kvality počas projektu

 • Nástroje na zlepšovanie produktu/procesu

  • FMEA pre interných audítorov

  • MSA pre interných audítorov

  • SPC pre interných audítorov

  • PPAP

  • a ďalšie

 • Riadenie reklamácií & riešenie problémov

  • Riešenie reklamácií zákazníkov pre interných audítorov

  • 8D pre interných audítorov

  • Nástroje riešenia problémov pre interných audítorov

 • Špecifické požiadavky OEMs a ich auditovanie

 • Audit procesu neustáleho zlepšovania

 • Tipy & triky audítora

Trvanie: 2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  16.-17. máj 2019 v slovenskom jazyku

  21.-22. máj 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  07.-08. november 2019 v slovenskom jazyku

  16.-17. december 2019 v anglickom jazyku

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)