Back to All Events

VDA 6.3 Modul B II (licencované školenie VDA QMC)

Našim cieľom je naučiť našich zákazníkov v rámci školenia VDA 6.3 Modul B II používať prvky a otázky auditu procesu podľa VDA 6.3 v rámci celého životného cyklu produktu. Počas trojdenného školenia sa naučíte na základe vysvetlenia a praktických príkladov aplikovať otázky prvkov P2 (Projektové riadenie), P3 (Plánovanie návrhu produktu a procesu), P4 (Realizácia návrhu produktu a procesu), P5 (Riadenie dodávateľov), P6 (Proces výroby) a P7 (Starostlivosť o zákazníka/spokojnosť zákazníka) pri audite procesu návrhu a vývoja ako i procesov sériové výroby. Školenie je vedené v slovenskom jazyku schváleným školiteľom VDA QMC. Očakáva sa, že účastníci školenia poznajú základy systému riadenia kvality a príslušných nástrojov .

Pozn. pred týmto školením je nutné absolvovať školenie QUA-18 VDA 6.3 Modul A.

Vaše potreby sú

 • Získať odbornú kvalifikáciu na vedenie auditov podľa normy   VDA 6.3
 • Lepšie pochopiť problematiku auditovania procesov, a to aj   mimo automobilového priemyslu
 • Pochopiť význam kritérií auditu
 • Byť schopný pripraviť audit vo Vašom závode/u dodávateľa
 • Splniť požiadavku svojho zákazníka

Cieľová skupina

 • Interní audítori
 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Vývoj
 • Výroba
 • Vedenie podniku

Obsah školenia

 • Opakovanie poznatkov zo školenia VDA 6.3, Modul A
 • Vysvetlenie používania katalógu otázok
 • Vysvetlenie otázok prvkov P2 – P7
 • Pravidla hodnotenia odpovedí
 • Dokumentovanie výsledkov auditu

Trvanie:   3 dni

Odborným garantom školenia držiteľ licencie VDA QMC je Česká společnost pro jakost.

Dátumy:   
04.-06. november v slovenskom/českom jazyku
09.-11. december v slovenskom/českom jazyku

Cena: 
Školenie v Bratislave: 350 EUR/3-dňové školenie/účastník.
Školenie u dodávateľa: ponuka Vám bude pripravená na základe Vašej požiadavky zaslanej na office@abp-management.com

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Registrácia na školenie