Back to All Events

Zaručenie zrelosti produktu (VDA) praktický koučing/workshop

Viacerí nemeckí zákazníci, vrátane Volkswagen Group, sa pri plánovaní a riadení zaručenia kvality opierajú o normu VDA – „Vznik produktu - zaručenie stupňa zrelosti produktu.“ Na to, aby mohol dodávateľ robustne plánovať zaručenie kvality na projekte zákazníka, musí jasne porozumieť všetkým kritériám v rôznych stupňoch zrelosti produktu. Cieľom nášho workshopu je ujasniť jeho účastníkom všetky očakávania zákazníkov a dať odporúčania na nastavenie efektívnej internej i zákazníckej komunikácie. Taktiež je tento workshop výbornou príležitosťou na zdielanie skúseností medzi jeho účastníkmi.

Vaše potreby sú

 • Plánovať zaručenie kvality na projekte podľa metodológie stupňa   zaručenia zrelosti produktu
 • Ozrejmiť si všetky kritéria zákazníka vo všetkých stupňoch zrelosti
 • Nastaviť si jasné a efektívne „pravidlá hry“ so zákazníkom
 • Získať odporúčania, v akej forme plánovať a následne dodať   zákazníkovi dôkaz o splnení kritéria
 • V rámci pracovných skupín získať ďalšie nápady pre svoju prácu

 

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri
 • Členovia projektového tímu
 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Vývoj
 • Výroba

 

Plán workshopu

 • Základný prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle
 • Stupeň zrelosti produktu dodávateľa a produktu zákazníka (vozidlo, motor, prevodovka,...)
 • Prehľad kritérií stupňov zrelosti RG0 a RG1
 • Nastavenie komunikácie a „pravidiel hry“ so zákazníkom
 • Detailná analýza kritérií stupňov zrelosti RG2 – RG7
 • Workshopy na vybrané kritériá
 • Odporúčania do praxe

Trvanie:   2 dni

Dátumy:
14.-15. december 2015 v slovenskom/českom jazyku
16.-17. december 2015 v anglickom jazyku

Cena: 
Školenie v Bratislave: 290 EUR/deň/účastník.
Školenie u dodávateľa: ponuka Vám bude zaslaná na základe Vašej požiadavky zaslanej na office@abp-management.com. 

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Registračný formulár na školenie (PDF)