Back to All Events

Špecifické požiadavky logistiky OEMs pre Logistiku a Interných audítorov

Pri termíne Customer Specific Requirements - Špecifické požiadavky zákazníka – väčšinu ľudí napadne kvalita, prípadne projektové riadenie a míľniky. Logistika je neraz opomínaná, i keď zákazníci majú na logistiku svoje špecifické požiadavky, ktoré musí dodávateľ spĺňať. V rámci nášho školenia predstavujeme logistické špecifiká vybraných zákazníkov, ktoré by mal špecialista logistiky alebo interný audítor ISO/TS poznať s cieľom porovnať auditovaný proces so štandardom zákazníka. Viac ako 130 príkladov zákazníckych štandardov logistiky, možnosti otázok audítora a očakávané odpovede auditovaného.

Vaše potreby sú

 • ako interný audítor pochopiť špecifické požiadavky logistiky   vybraných OEMs
 • byť schopný robustne auditovať logistické procesy , na ktoré má   zákazník špecifické požiadavky
 • odhaľovať nezhody logistiky s dopadom na zákazníka
 • neustále zlepšovať logistiku a spokojnosť zákazníka

Cieľová skupina

 • Interní audítori ISO/TS
 • Kvalita
 • Logistika
 • Vedúci pracovníci

Obsah

Vybrané logistické požiadavky zákazníkov Volkswagen, PSA, Renault, Fiat, GM, Ford, Volvo a Nissan na:

 • b2b portál, komunikáciu so zákazníkom
 • baliace predpisy, proces riadenia zákazníckych obalov
 • prevízie/objednávky zákazníka
 • kapacitné požiadavky a flexibilitu dodávateľa
 • expedíciu dielov, transport, zasielanie ASN
 • logistickú výkonnosť (Service Rate, MMOG/LE, kvalita ASN, ...)
 • riešenie logistických reklamácií
 • riadenie náhradných dielov
 • ukončenie sériovej výroby

Pri termíne Customer Specific Requirements - Špecifické požiadavky zákazníka – väčšinu ľudí napadne kvalita, prípadne projektové riadenie a míľniky. Logistika je neraz opomínaná, i keď zákazníci majú na logistiku svoje špecifické požiadavky, ktoré musí dodávateľ spĺňať. V rámci nášho školenia predstavujeme logistické špecifiká vybraných zákazníkov, ktoré by mal špecialista logistiky alebo interný audítor ISO/TS poznať s cieľom porovnať auditovaný proces so štandardom zákazníka. Viac ako 130 príkladov zákazníckych štandardov logistiky, možnosti otázok audítora a očakávané odpovede auditovaného.

Trvanie:   2 dni

Dátumy:  
15.-16. október 2015 v slovenskom/českom jazyku
14.-15. december 2015 v slovenskom/českom jazyku
14.-15. december 2015 v anglickom jazyku

Cena: 
Školenie u dodávateľa: 1.000 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 320 EUR/deň/účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)