Back to All Events

VDA 6.3 Modul A (licencované školenie VDA QMC)

Počas dvojdenného školenia sa jeho účastníci zoznámia nielen s obsahom nového vydania príručky    VDA 6.3 Audit procesu, ale získajú i základný prehľad o procesnom prístupe k auditovaniu, analýze rizík a možných typoch auditov. Ukážeme Vám, že i priebeh auditu je možné popísať ako proces (vstupy, výstupy, činnosti, zdroje, ...) a zoznámite sa s usporiadaním a používaním katalógu otázok auditov procesu. Úplne nový je popis a vysvetlenie potenciálnej analýzy, ktorá slúži na ohodnotenie nových a neznámych dodávateľov a je založená na vybraných otázkach z Katalógu auditu procesu.

Školenie je vedené v slovenskom jazyku schváleným školiteľom VDA QMC.

Vaše potreby sú

 • Zoznámiť sa s procesným auditom podľa normy VDA 6.3
 • získať odbornú kvalifikáciu na vedenie auditov podľa normy   VDA 6.3
 • Lepšie pochopiť problematiku auditovania procesov, a to aj   mimo automobilového priemyslu
 • Byť schopný pripraviť audit vo Vašom závode/u dodávateľa
 • Splniť požiadavku svojho zákazníka

 

Cieľová skupina

 • Interní audítori
 • Kvalita projektu
 • Kvalita série
 • Vývoj
 • Výroba
 • Vedenie podniku

 

Obsah školenia

 • Publikácie VDA, ISO/TS 16949 – stručný prehľad, štruktúra, obsah, novinky
 • Vymedzenie druhov auditov
 • Rozsah a použitie auditu procesu – prehľad
 • Audit procesu vo fáze vzniku produktu a sériovej výroby
 • Procesne orientovaný prístup, analýza rizika – korytnačka
 • Kvalifikácia audítora, etika, kódex správania sa, komunikácia
 • Proces auditovania (detailný popis)
 • Štruktúra a usporiadanie katalógu otázok
 • Potenciálna analýza
 • Uvedené tímy sú diskutované s využitím praktických príkladov

Trvanie: 2 dni.

Odborným garantom školenia držiteľ licencie VDA QMC je Česká společnost pro jakost.

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: ponuka Vám bude pripravená na základe Vašej požiadavky zaslanej na office@abp-management.com
Školenie v Bratislave: 280 EUR/školenie/účastník.

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Termín školenia:
15.-16. október v slovenskom/českom jazyku
01.-02. december v slovenskom/českom jazyku

Registrácia na školenie