Back to All Events

QUA-02 Norma


Všetci konštruktéri vozidiel požadujú od svojich dodávateľov certifikáciu podľa normy IATF, čo je nutná podmienka vzniku a trvania obchodného vzťahu. Keďže systém zaručenia kvality organizácie, ktorý je tvorený ľuďmi a procesmi, musí byť v súlade s požiadavkami IATF, zamestnanci by mali poznať základy tejto normy a vidieť jej praktickú aplikáciu v podnikových procesoch. Náš školiteľ, ktorý má dlhoročné skúsenosti ako IATF audítor i školiteľ, Vám prezentuje normu v zaujímavej forme, pričom teóriu doplní o množstvo príkladov zo svojej dlhoročnej praxe.

Vaše potreby sú:

 • Poznať normu IATF 16949:2016 pre potreby auditovaného v rámci výrobného podniku v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu

 • Pripraviť teoreticky a prakticky účastníkov na účasť na interných auditoch QMS podľa IATF 16949:2016

 • Získať praktické príklady ako nastaviť interné procesy tak, aby vyhovovali norme IATF 16 949:2016

 

Cieľová skupina:

 • Zamestnanci spoločností v automobilovom priemysle, ktorí sú auditovaní podľa normy IATF 16 949:2016

 • Zamestnanci zodpovední za internú a zákaznícku kvalitu a zlepšovanie

 

Obsah školenia:

 • Úvod do systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle

 • Charakteristika, štruktúra, rámcové pravidlá IATF 16949:2016

 • Podrobný výklad požiadaviek IATF 16949:2016 (požiadavky, príklady a odporúčania z praxe)

  • Kapitola 1-3 – Úvod a požiadavky na systém

  • Kapitola 4 Súvislosti organizácie

  • Kapitola 5 – Vodcovstvo

  • Kapitola 6 – Plánovanie

  • Kapitola 7 – Podpora

  • Kapitola 8 – Prevádzka

  • Kapitola 9 – Hodnotenie výkonnosti

  • Kapitola 10 – Prevádzka

 • Modelové cvičenia počas kurzu

 

Trvanie:  2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  4.-5. Jún 2019 v slovenčine
  6.-7. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  3.-4. September 2019 v slovenčine
  10.-11. September 2019 v angličtine

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 190 EUR /deň (člen), 220 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)