Back to All Events

LOG-06 Riešenie logistických problémov a reklamácií


Zákazník vystaví dodávateľovi logistickú reklamáciu. Tú u dodávateľa prijme Kvalitár, ktorý ju po analýze (s úľavou) prepošle logistike, nech ju rieši a pošle späť akčný plán. Logista neraz systémom „pozriem-vidím“ určí príčinu problému, navrhne akčný plán, pošle Kvalite a tá ho zapíše na portál zákazníka. Tým je reklamácia logistiky ukončená a každý je spokojný. Do ďalšej reklamácie.
Pre niekoho úsmevný príbeh, ktorý je však realitu v mnohých firmách. Každá reklamácia je príležitosť na zlepšenie a nepoučiť sa z nej je ďalšou chybou. V rámci školenia „Riešenie logistických problémov a reklamácií“ sa zameriavame výlučne na problémy logistiky s dopadom na príjem dielov u zákazníka, výrobu či komunikáciu. Účastníci školenia si osvoja základné nástroje riešenia problémov a odporúčania, ako procesne a efektívne riešiť logistické reklamácie v závode.

Vaše potreby sú:

 • správne riešiť reklamácie logistiky

 • poznať nástroje riešenia problémov v automobilovom priemysle

 • nastaviť efektívnejší proces riešenia reklamácie logistiky

 • vyvarovať sa opakovaným reklamáciám

 • zlepšovať procesy logistiky

Cieľová skupina:

 • Logistika (disponenti)

 • Logistika (zásobovači)

 • Interná logistika

 • Kvalita

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Prehľad metód riešenia problémov v automobilovom priemysle

 • Typy logistických reklamácií

 • Aplikácia vybraných metód pri reklamácii od zákazníka, vrátane 8D

 • Pravidlá riadenia reklamácií logistiky

 • Komunikácia so zákazníkom

 • Ukončenie reklamačného procesu, Lessons Learned

 • Druhý deň – workshop - riešenie logistických problémov účastníkov (každý účastník zašle pred školením 2 logistické problémy, ktoré sa budú riešiť v skupinách)

Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  11.-12. jún 2019 v slovenskom jazyku

 2. Jesenný termín:
  10.-11. december 2019 v slovenskom jazyku
  12.-13. december 2019 v anglickom jazyku

Tychy, Poľsko:

 1. Jesenný termín:
  21.-22. November 2019 v angličtine

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 16-17. máj 2018

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 230 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)