Back to All Events

PM-05 Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D


Typická situácia – výrobný závod dlho nevie o tom, že má dostať projekt až kým nepríde linka alebo nástroje a lokálny tím rozbieha výrobu. Počas rozbehu sa objavia mnohé problémy, ktoré síce vznikli v predvýrobnej fáze projektu, ale následky musí už riešiť výrobný závod. Špecifické školenie „Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D” vzniklo najmä na základe skúseností našich školiteľov, ktorí pozorovali podobné problémy vo viacerých, i tých najväčších firmách

Vaše potreby sú:

 • pochopiť, čo sa deje na projekte pred jeho príchodom do výrobného závodu

 • minimalizovať negatívny dopad predvýrobných fáz projektu na závod

 • zintenzívniť spoluprácu s materskou spoločnosťou

 • postupne preniesť viac kompetencií v projekte na výrobný závod

 • znížiť náklady na nekvalitu pri nábehu výroby (zmätky, nadmerná kontrola, ...)

 • vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Logistika

 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad fáz projektu v automobilovom priemysle

 • Fáza konzultácie (RFQ)

 • Spolupráca Projektového manažéra a „Launch“ manažéra

 • Fázy konceptu a dizajnu produktu a procesu

 • Tooling Go Ahead – čo všetko je rozhodnuté?

 • Proces presunu projektu do výrobného závodu

 • Projektové riadenie zo strany „Launch“ manažéra

 • Úlohy projektového tímu po transfére projektu

 • Požiadavky vybraných zákazníkov na fázy „off-tool“ a „off-process“

 • Interné odovzdanie projektu výrobe

 • Nábeh sériovej výroby

 • Úloha lokálneho projektového tímu po nábehu výroby

 • Ukončenie projektového riadenia v závode


Trvanie: 2 dni

Dátumy:  
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 12-13. marec 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 12-13. febrúar 2019

 2. Jesenný termín - 17-18. október 2019

Cena
Školenie u dodávateľa:930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)