Back to All Events

PM-04 Špecifické požiadavky zákazníka pre projektový tím


Každý zákazník je iný. Projektový manažér je povinný komunikovať voči zákazníkovi jeho „jazykom“ a interne v rámci projektového tímu používať naopak interné názvoslovie, míľniky či štandardy. Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre projektový tím“ nie je zamerané na konkrétneho zákazníka, ale vysvetľuje a na mnohých príkladoch ilustruje princíp fungovania požiadaviek zákazníkov a ich dopad na prípravu projektu, projektovú dokumentáciu či komunikáciu so zákazníkom.

Vaše potreby sú:

 • Pochopiť význam požiadaviek zákazníkov v kontexte plánovania projektu

 • Preniesť požiadavky zákazníka do projektu

 • Vytvoriť v spoločnosti proces, ktorý zaručí, že požiadavky zákazníkov
  budú kontinuálne prenášané do projektu

 • Minimalizovať riziko nepochopenia požiadaviek zákazníka

 • Získať nápady na zlepšenie

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Spolupracovníci projektu

 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad požiadaviek vybraných zákazníkov v automobilovom priemysle

 • Požiadavky zákazníkov a ich súvis s IATF 16 949:2016

 • Odporúčané interné nástroje projektového riadenia

 • Prípadová štúdia - Analýza požiadaviek zákazníka

 • Začiatok komunikácie so zákazníkom na projekte

 • Prenesenie požiadaviek zákazníka do projektovej dokumentácie

 • Dopad požiadaviek zákazníka na dokumentáciu projektu

 • Prenesenie požiadaviek zákazníka na subdodávateľov

 • Komunikácia so zákazníkom a interná komunikácia

 • Ukončenie komunikácie so zákazníkom na projekte


Trvanie: 2 dni

Dátumy:  
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 12-13. február 2019

 2. Jesenný termín - 01-02. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 14-15. marec 2019

 2. Jesenný termín - 10-11. september 2019


 

Cena:  
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen).  Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)