Back to All Events

QUA-01 Kvalita vo výrobnom podniku v automobilovom priemysle


Absolventi školenia získajú ucelenú predstavu o tom, čo reálne znamená kvalita v automobilovom priemysle, aké sú jej hlavné nástroje a ako fungujú. Školenie „Kvalita vo výrobnom podniku v automobilovom priemysle“ ponúka jeho účastníkom prierez hlavnými nástrojmi kvality automobilového priemyslu, pričom sa zameriava nie na ich detailnú aplikáciu, ale viac na pochopenie významu a fungovania nástroja. V žiadnom prípade nenahrádza školenia na jednotlivé nástroje. Nástroje kvality sú zoradené chronologicky tak, ako sa vyvíjajú na projektoch. 

Vaše potreby sú:

 • porozumieť princípom zaručenia kvality v automobilovom priemysle

 • pochopiť princíp certifikácie systému kvality podľa IATF 16 949:2016

 • pri komunikácii s kvalitármi vedieť, „o čom rozprávajú“

 • získať prehľad o nástrojoch kvality a ich implementácii počas projektu

 • vedieť klásť správne otázky na kvalitu

 • náhodne kontrolovať kvalitu dokumentácie a rešpektovanie postupov (vedúci pracovníci)

Cieľová skupina:

 • Riaditelia podnikov

 • Kvalita

 • Každý pracovník organizácie, ktorý prichádza do styku s kvalitou

Obsah školenia:

 • Kvalita v automobilovom priemysle – čo to znamená?

 • Systém riadenia kvality a IATF 16 949:2016

 • Ozrejmenie významu, obsahu a riadenia nástrojov kvality

  • FMEA a Reverzná FMEA

  • Kontrolný plán, Regulačné karty

  • Audit a rekvalifikácia produktu

  • Viacvrstevné procesné audity (LPA)

  • Validačný plán (DVP&R)

  • Schvaľovanie meracích prípravkov (MSA)

  • Štatistické nástroje kvality (SPC)

  • Uvoľňovanie od zákazníka (PPAP, PPF, PSW, PVA, ...)

  • Nástroje riešenia problémov (8D, 5W, Ishikawa, FTA, A3,QRQC, ...)

Trvanie:  2 dni

Dátumy:

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  13.-14. Jún 2019 v slovenskom jazyku

  28.-29. máj. 2019 v anglickom jazyku

 2. Jesenný termín:
  8.-9. Október 2019 v slovenskom jazyku
  10.-11. Október 2019 v anglickom jazyku

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 210 EUR /deň (člen), 240 EUR/deň (nečlen).  Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. . Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)