Back to All Events

LOG-01 Špecialista logistiky v automobilovom priemysle


Nové komplexné školenie, ktoré pripraví aj začínajúcich logistov na prácu v automobilovom priemysle.

Cieľová skupina:

 • Disponenti

 • Zásobovanie

 • Manažéri logistiky

 • Výroba

 • Lean špecialisti

 • Obaloví technici

 • Vedúci závodov

Modul I:

Úvod do logistiky v automobilovom priemysle (0,5 dňa)

 • Logistika vo výrobnom podniku – poslanie a ciele

 • Základné logistické pojmy a pravidlá (30 hlavných pojmov)

 • INCOTERM 2010 – detailná explikácia hlavných doložiek pre automobilový priemysel (FCA, ExW, DAP) + prehľad ostatných

 • Štandardné logistické pozície a zodpovednosti

 • Logistika ako súčasť organizačnej štruktúry

Projektová logistika (0,75 dňa)

 • Definícia logistického riešenia na projekt

 • Kalkulácia logistických nákladov vo fáze RFQ

 • Plánovanie investícií na základe kalkulácie logistických nákladov

 • WBS spoločnosti a štandardné úlohy logistiky na projekte

 • Štandardné fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle

 • Projektový tím a komunikácia na projekte, spolupráca logistiky s projektovým tímom

 • Analýza rizík projektu z hľadiska logistiky

 • Časový plán projektu (logistické plánovanie úloh)

 • Nábehová krivka projektu

 • Check-list logistiky pri prebratí projektu do sériovej výroby

 • Logistika a riadenie modifikácií produktu/procesu

Plánovanie výroby (0,75 dňa)

 • Prevízie a objednávky zákazníka

 • Kapacitné plánovanie

  • dlhodobé (strategické)

  • strednodobé 

  • krátkodobé

 • Určovanie optimálnej veľkosti výrobnej dávky

 • Plánovanie zdrojov

 • Sledovanie spĺňania výrobných plánov

 • Úzke miesta v procese výroby (bottleneck)

 • Modifikácie produktu/procesu a dopad na plánovanie výroby

 • Riadenie toku dielov po opravách (rework)

 • Riadenie ukončenia série a zostatkových dielov (obsolete stock) v celom dodávateľskom reťazci

Modul II:

 Zásobovanie (dodávateľská logistika) – 0,5 dňa

 • Úloha logistiky pri výbere dodávateľa

 • Logistický protokol s dodávateľmi

 • Preklopenie prevízií zákazníka na dodávateľov

 • Ciele a vyhodnocovanie logistickej výkonnosti dodávateľov

 • Transport nakupovaných dielov

 • Vystavovanie logistických reklamácií a schvaľovanie 8D reportov

Interná logistika – 0,5 dňa

 • Procesný tok výroby

 • Riadenie skladov – statický a dynamický sklad

 • Push/Pull systém dodávok do výroby, FIFO

 • Proces plánovania a realizácie inventúr zásob dielov

 • Požiadavky na dohľadateľnosť

 • Blokácia dielov z dôvodu kvality a dopad na logistiku

Zákaznícka logistika – 0,5 dňa

 • Špecifické požiadavky OEMs na logistiku

 • Prevízia a objednávky zákazníka, flexibilita, kapacita

 • Zákaznícke KPIs logistiky – definícia a sledovanie

 • Dodávky náhradných dielov (Spare Parts)

Expedícia a transport (dôraz na dodávateľa FCA) – 0,5dňa

 • Proces prípravy expedície a jeho štandardizácia

 • Príprava dokumentácie a dielov pre expedíciu

 • Tlač zákazníckych etikiet a štítkovanie obalov

 • Nakládka a pravidlá zasielania ASN

 • Kalkulácia milk-runov pre nový tok

Modul III:

Obaly (1 deň)

 • Typy obalov v automobilovom priemysle

 • Kalkulácia počtu obalov na projekt

 • Vývoj špecifického obalu na projekt

 • Sledovanie obalov počas sériovej výroby

 • Riešenie problémov s obalmi (nedostatok, špinavé obaly, ...)

 • Pravidlá použitia náhradného obalu

 • Inventúry obalov – procesný prístup a pravidlá

Optimalizácia logistických procesov – 0,5 dňa

 • Štandardné a špeciálne logistické náklady

 • Pareto analýza logistických nákladov

 • MMOG/LE V4 vs. IATF 16 949

 • Value Stream Mapping

 • Ergonómia logistických operácií (prehľad)

 • Logistická FMEA

 • Záložné plány

Metódy a nástroje riešenia logistických problémov (0,25 dňa)

 • Denné porady riešenia problémov

 • Prehľad hlavných metód riešenia problémov

 • Riadenie lessons learned logistiky

Záverečný test (0,25 dňa)

Podmienkou vydania certifikátu je získanie min. 65% skóre záverečného testu

Trvanie: 6 dní  (3 moduly, každý modul 2 dni)

Dátumy:   

V Slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 03.-04.jún 2019 / 13. - 14. jún 2019/ 27. - 28.jún 2019

 2. Jesenný termín - 05.-06. november 2019 / 14. - 15. november 2019 / 25. - 26. november 2019

V Anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 05. - 06. jún 2019 / 17. - 18. jún 2019 / 25. - 26. jún 2019

 2. Jesenný termín- 07. - 08. november 2019 / 18. - 19. november 2019 / 27. - 28. november 2019

Cena:  Školenie u dodávateľa: : 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Otvorené školenie : 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu   poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)