Back to All Events

Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D


Typická situácia – výrobný závod dlho nevie o tom, že má dostať projekt až kým nepríde linka alebo nástroje a lokálny tím rozbieha výrobu. Počas rozbehu sa objavia mnohé problémy, ktoré síce vznikli v predvýrobnej fáze projektu, ale následky musí už riešiť výrobný závod. Špecifické školenie „Úspešný nábeh projektu vo výrobnom závode bez R&D” vzniklo najmä na základe skúseností našich školiteľov, ktorí pozorovali podobné problémy vo viacerých, i tých najväčších firmách.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť, čo sa deje na projekte pred jeho príchodom do   výrobného závodu
 • minimalizovať negatívny dopad predvýrobných fáz projektu na   závod
 • zintenzívniť spoluprácu s materskou spoločnosťou
 • postupne preniesť viac kompetencií v projekte na výrobný závod
 • znížiť náklady na nekvalitu pri nábehu výroby (zmätky, nadmerná   kontrola, ...)
 • vytvoriť a neustále zlepšovať systém nábehu projektov

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri
 • Vedúci pracovníci
 • Kvalita
 • Členovia projektového tímu
 • Logistika
 • Inžiniering

Obsah školenia:

 • Prehľad fáz projektu v automobilovom priemysle
 • Fáza konzultácie (RFQ)
 • Spolupráca Projektového manažéra a „Launch“ manažéra
 • Fázy konceptu a dizajnu produktu a procesu
 • Tooling Go Ahead – čo všetko je rozhodnuté?
 • Proces presunu projektu do výrobného závodu
 • Projektové riadenie zo strany „Launch“ manažéra
 • Úlohy projektového tímu po transfére projektu
 • Požiadavky vybraných zákazníkov na fázy „off-tool“ a „off-process“
 • Interné odovzdanie projektu výrobe
 • Nábeh sériovej výroby
 • Úloha lokálneho projektového tímu po nábehu výroby
 • Ukončenie projektového riadenia v závode

Trvanie školenia: 2 dni.

Termíny školenia:
22.-23. október 2015 v slovenskom/českom jazyku
26.-27. október 2015 v anglickom jazyku

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 250 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)