Back to All Events

PM-01 Projektový manažér v automobilovom priemysle


 • Bratislava Slovakia (map)

Komplexné školenie, ktoré pripraví Vašich zamestnancov na prácu projektového manažéra alebo člena projektového tímu. Účastníci školenia získajú po úspešnom absolvovaní certifikát ABP ManagementProjektový manažér v automobilovom priemysle".

Modul I

Metódy a nástroje projektového riadenia

 • Zostavenie projektového tímu

 • Vymedzenie projektu

 • Work Breakdown Structure (WBS)

 • Roll-out matica

 • Vytvorenie časového plánu projektu

 • PERT, kritická cesta

 • Analýza rizík projektu, Lessons Learned

 • Plán zdrojov projektu

 • Plán nákladov projektu

Modul II

Zaručenie kvality na projektoch

 • Definícia zaručenia kvality počas projektu

 • Špecifické požiadavky zákazníkov a ich prenesenie do plánu projektu

  • príklady PSA Group, Renault-Nissan, VW Group, ...

 • Koncept špeciálnych charakteristík

 • DVP&R

 • FMEA

 • Kontrolný plán

 • MSA

 • SPC, regulačné karty

 • Zaručenie výrobnej kapacity (R@R, 2 Tage Produktion, PCAT, …)

 • Uvoľnenie projektu PPAP/PPF/PSW

MODUL III

Procesy projektového riadenia

 • Proces riadenia komunikácie a dokumentácie projektu

 • Proces začiatku projektu

 • Proces kontrolingu projektu (sledovanie QCD cieľov)

 • Proces ukončenia projektu

 • Záverečná skúška

 

Trvanie: Modul I (2 dni), Modul II (2 dni), Modul III (1 deň + 1 deň skúška)

Dátumy:
MODUL I

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 5-6. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 7.-8. november 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 2-3. máj 2019

 2. Jesenný termín - 5.-6. november 2019

MODUL II

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 16.-17. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 21-22. november 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 14-15. máj 2019

 2. Jesenný termín - 17-18. september 2019

MODUL III
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 26.-27. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 05-06. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 24-25. máj 2019

 2. Jesenný termín - 24-25. september 2019

Cena:
Školenie u dodávateľa:930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Školenie v Bratislave/Prahe: 240 EUR/deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

 

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)