Back to All Events

QUA-13 Spôsobilosť meracieho systému (MSA) & jej efektívna aplikácia


MSA je ďalším z významných nástrojov používaných v automobilovom priemysle. Na to, aby boli získané relevantné dáta z meraní, musí organizácia zvoliť správny merací prípravok, správne navrhnúť proces merania, vybrať a zaškoliť správnych ľudí, merať na vhodnom mieste, atď. Školenie „MSA a jeho efektívna aplikácia“ je vedená veľmi skúseným školiteľom, ktorý vysvetlí Vášmu tímu hlavné metódy a nástroje MSA používané v automobilovom priemysle, vrátane analýzy R&R ANOVA a metód na atributívne vyhodnocovanie. Účastníci školenia budú merať diely, rátať a vyhodnocovať výsledky, či definovať akčné plány. Na konci školenia budú jeho účastníci schopní vybrať vždy správnu metódu MSA a efektívne ju aplikovať.

Vaše potreby sú:

 • používať MSA ako strategický nástroj zaručenia kvality

 • porozumieť všetkým nástrojom a metódam MSA a vždy zvoliť ten správny

 • neprikrášľovať výsledky MSA, ale zaručiť, že merací systém je naozaj spôsobilý

 • znížiť počet zákazníckych reklamácií

 • mať v rámci organizácie robustný systém zaručenia kvality

Cieľová skupina:

 • Inžinieri kvality

 • Laboratória

 • Kalibárácia

 • Procesní inžinieri

 • Interní audítori

 • Technológia

 • Výroba

Obsah školenia:

 • MSA a jej miesto v Systéme zaručenia kvality dodávateľa

 • MSA 4.edícia

 • Implementácia MSA na nových projektoch

 • MSA a Kontrolný plán

 • Metódy MSA & ako vybrať správny nástroj?

  • Strannosť

  • Lineárnosť

  • Bias

  • R&R

  • Atributívne znaky

 • Kritéria spôsobilosti MSA

 • Čo robiť, keď výsledky nie sú podľa očakávaní?

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 22-23. február 2019

 2. Jesenný termín - 05-06. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - 04-05. apríl 2019

 2. Jesenný termín - 09.-10. december 2019

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 200 EUR /deň (člen), 230 EUR/deň (nečlen).
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.
Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)