Back to All Events

PM-06 Vytvorenie a využitie časového plánu a plánu zdrojov&nákladov na projekte


Časový plán projektu je jedným zo základných nástrojov plánovania a kontrolingu projektového manažéra. Pripraviť Časový plán, ktorý bude reálny a zaručuje splnenie všetkých úloh načas a v danej kvalite je kompetencia, ktorej sa venuje len málo spoločností. Naopak, stáva sa, že Časový plán je dokument, ktorý sa vytvára viac pre potreby zákazníka a ľudia nahrádzajú plánovanie operatívou. Sťažujú sa na nedostatok času a zdrojov. Časový plán je základom pre plánovanie a neustály kontroling času, zdrojov a nákladov, ktoré zaručujú splnenie nákladových cieľov a dostatok zdrojov počas projektu.

Vaše potreby sú:

 • pochopiť požiadavky zákazníka na projekt

 • správne upraviť a použiť WBS

 • pracovať v prostredí MS Project 2016

 • vedieť vytvoriť reálny Časový plán projektu v programe MS Project

 • vedieť vytvoriť reálny Plán zdrojov projektu v programe MS Project

 • vedieť vytvoriť reálny Plán nákladov v programe MS Project

 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu

 • efektívne kontrolovať projekt

 • upravovať projektovú dokumentácia v prípade potreby

Cieľová skupina:

 • Projektoví manažéri

 • Vedúci pracovníci

 • Členovia projektového tímu

 • Key Account Manažéri

Obsah školenia:

 • Prehľad projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • Štandardné fázy a míľniky automobilového projektu

 • Požiadavky zákazníka na projekt a ich prenesenie do internej dokumentácie

 • Zostavenie projektového tímu (pre kalkuláciu zdrojov a nákladov)

 • Časový plán – nástroj projektového riadenia

 • Program Microsoft Project 2016

 • Vytvorenie Časového plánu projektu v prostredí MS Project

 • Plánovanie zdrojov projektu v prostredí MS Project

 • Plánovanie nákladov projektu v prostredí MS Project

 • Kontroling projektu v prostredí MS Project

 • Ukončenie projektu, Lessons Learned


Trvanie: 2 dni

Dátumy:
v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - iba in-house

 2. Jesenný termín - iba in-house

v aglickom jazyku:

 1. Jarný termín - iba in-house

 2. Jesenný termín - iba in-house

Cena
Školenie u dodávateľa:930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 270 EUR /deň (člen), 300 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme     zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)