Back to All Events

PROD-01 Procesný inžinier v automobilovom priemysle


Komplexné školenie pre prípravu procesných inžinierov v automobilovom priemysle.

Modul I:

Projektové riadenie v automobilovom priemysle pre procesných inžinierov (2 dni)

 • WBS spoločnosti a štandardné úlohy procesného inžiniera na projekte v automobilovom priemysle

 • Špecifické požiadavky zákazníkov

 • Projektový tím a komunikácia na projekte, spolupráca procesného inžiniera s projektovým tímom a výrobou

 • Analýza rizík z hľadiska procesného inžiniera

 • Časový plán projektu

 • Štandardné fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle

 • Kalkulácia výrobných nákladov vo fáze RFQ podľa požiadaviek zákazníka

 • Plánovanie investícií na základe kalkulácie výrobných nákladov

 • Check-list procesného inžiniera pri prebratí projektu pre nábeh výroby

 • Skúšobné a predsériové plánovanie výroby

Modul II:

Kvalita pre procesných inžinierov (2 dni)

 • Kvalita? Zaručenie spokojnosti zákazníka pri minimálnych nákladoch organizácie.

 • Vyrobená vs. kontrolovaná kvalita

 • Tolerančné štúdie

 • Štúdia vyrobiteľnosti produktu z hľadiska procesu

 • Úloha procesného inžiniera pri príprave DFMEA/PFMEA

 • SPC pre procesných inžinierov

 • MSA pre procesných inžinierov

 • Kontrolný plán pre procesných inžinierov

 • Rework – pravidlá vytvárania inštrukcií a zavedenia

 • Interné uvoľnenie výroby - pravidlá

 • Uvoľnenie výroby od zákazníka (PPAP), príklady OEMs (Daimler, VW, PSA, Renault-Nissan,…)

 • Hlavné KPIs pre procesného inžiniera

 • Procesný audit podľa VDA 6.3

 • Riadenie nezhodných dielov z výroby


Modul III:

Príprava výroby (1,75 dňa)

 • Návrh procesu výroby prototypov

 • Normovanie práce podľa štandardných metód (MTM, REFA,…)

 • Balansovanie pracovných postov

 • Návrh a verifikácia sériového procesu

 • Procesný diagram toku (Flow chart)

 • Vytváranie lay-outov

 • Ergonómia

 • Pracovné inštrukcie

 • Proces školenia operátorov

 • Príprava špecifikácií pre nákup špecifických výrobných prostriedkov (linka/nástroje)

 • Zabezpečenie náhradných dielov pre výrobné stroje a nástroje

 • Záložné plány

Logistika pre procesných inžinierov (0,25 dňa)

 • Definícia a kalkulácia počtu obalov pre interný/zákaznícky a dodávateľský tok

 • Prevízie a objednávky zákazníkov vs. flexibilita – dopad na proces

 • Pull systém plánovania výroby

 • Plánovanie výroby a dopad na proces

Modul IV:

Štíhla výroba (0,75 dňa)

 • Typy plytvaní a ich redukcia

 • 5S na pracovisku

 • Mapovanie toku hodnôt (VSM)

 • Totálne produktívna údržba (TPM)

 • Kontinuálne zlepšovanie (CI)

Kapacitné plánovanie a verifikácia (0,75 dňa)

 • Kapacitné požiadavky zákazníkov (príklad VW, PSA, Renault, Daimler, …)

 • Procesné kalkulácie a definícia zaručenie kapacity

 • Overovanie kapacít pred výrobou špecifických výrobných nástrojov projektu

 • Nábehová krivka projektu

 • Interný a zákaznícky kapacitný audit (VW, PSA, Renault, ...)

Metódy a nástroje riešenia problémov (0,25 dňa)

 • Denné porady riešenia problémov

 • Prehľad hlavných metód riešenia problémov

 • Riadenie lessons learned z hľadiska procesu

Záverečný test (0,25 dňa)

Trvanie:   8 dní (4 moduly x 2 dni)

Dátumy:   

v roku 2019 iba in-house školenia, prvé otvorené školenia od roku 2020

Cena: Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Otvorené školenie: 220 EUR /deň (člen), 250 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu   poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene   školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)