Back to All Events

PROD-02 Štíhla výroba – pochopiť a zažiť


Najlepšia fáza na zlepšovanie a nastavenie štíhlej výroby je paradoxne fáza predvýrobná. Tým samozrejme netvrdíme, že optimalizácia výroby nemá svoje miesto počas sériovej fázy projektu. Naopak. Dodávateľ je neustále tlačený do znižovania nákladov, ktoré dosiahne najčastejšie optimalizáciou produktu a procesu.
Existuje mnoho školení, ktoré predstavujú „best practice“ štíhlej výroby, sedem druhov plytvania, atď. Ich samotná znalosť a automatická aplikácia zďaleka nestačia. Podľa nás je spoločným menovateľom všetkých nástrojov a metód štíhlej výroby zmena myslenia jej zamestnancov. 

Vaše potreby sú:

 • pochopiť princípy štíhlej výroby

 • osvojiť si základné nástroje Lean

 • zaviesť/zlepšiť riadenie optimalizácie výroby v podniku

 • zamerať sa na kritické procesy

 • zahrnúť do optimalizácie procesov všetkých zamestnancov

 • získať návrhy možných riešení optimalizácie

 • efektívne vyhodnocovať a merať zlepšenia

 • zaviesť získané poznatky do praxe

Cieľová skupina:

 • Špecialisti kontinuálneho zlepšovania

 • Technológia

 • Kvalita

 • Logistika

 • Nákup

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia:

 • Základné princípy štíhlej výroby

 • Štíhla výroba ako súčasť firemnej kultúry

 • Zodpovednosť vedenia za štíhlu výrobu

 • Nástroje štíhlej výroby

 • Projektové riadenie a štíhla výroba

 • Pridané hodnota versus zdroje plytvania

 • Nastavenie cieľov štíhlej výroby

 • Vyhodnocovania práce tímu štíhlej výroby

 • Prípadová štúdia


Trvanie:   2 dni

Dátumy:   

školenie možné iba in-house

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 290 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)