Back to All Events

MNG-10 Podniková kultúra – základný pilier spoločnosti


Podniková kultúra nie je napísaná, ale prejavuje sa nenásilne v bežnom fungovaní organizácie. Správanie sa ľudí, hodnoty, názory, typ prijímaných zamestnancov, prístup manažérov alebo spôsob, akým sa riešia problémy vytvára jedinečnú kultúru každej organizácie. Neraz sú hodnoty spoločnosti vyvesené pri vstupe do firmy, dokonca sú súčasťou automatických podpisov vedenia, avšak realita je úplne odlišná. Nie je teda dôležité, čo sa napíše, ale čo sa prežíva.

Vaše potreby sú:

 • zadefinovať podnikovú kultúru, ktorá bude skutočne prežívaná
 • prijať do organizácie zamestnancov, ktorí budú zdielať podnikovú kultúru
 • rešpektovanie rovnakých hodnôt v rámci organizácie
 • odhaliť a riešiť nerešpektovanie podnikovej kultúry

Cieľová skupina:

 • Top management
 • Manažéri na všetkých stupňov organizácie

Obsah školenia:

 • Podniková kultúra ako strategický nástroj top manažmentu
 • Definícia podnikovej kultúry a jej rozvoj
 • Definícia hlavných oblastí na sledovanie
 • Podniková kultúra – nie slová, ale denný život
 • Faktory a elementy podnikovej kultúry
 • Komunikácia podnikovej kultúry
 • „Do & Don’ts“ v podnikovej kultúre
 • Nápady na rozvoj podnikovej kultúry

Trvanie: 2 dni.

Termíny školenia:

Iba školenie v závode. 

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.
Školenie v Bratislave: 280 EUR/deň/účastník.
Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)