Back to All Events

PM-02 Projektové riadenie v automobilovom priemysle


2-dňové školenie pre zamestnancov, pre ktorých projektové riadenie nie je priorita v práci, ale prichádzajú s ním do kontaktu.  Ponúka prehľad vybraných techník a nástrojov, ktoré účastníkovi školenia pomôžu lepšie porozumieť práci kolegov a fungovaniu projektového riadenia.

Vaše potreby sú:

 • porozumieť princípom projektového riadenia v automobilovom priemysle

 • pochopiť prácu projektového tímu

 • získať prehľad o základných nástrojoch projektového riadenia

 • pochopiť prenesenie požiadaviek zákazníka do firmy

 • porozumieť systému zaručenia kvality na projekte

 • vedieť, čo sa deje na projekte pred sériovou výrobou

 • zlepšiť spoluprácu s projektovým tímom

Cieľová skupina:

 • Členovia projektového tímu

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Logistika

 • Inžiniering

 • Nákup

 • Výroba

Obsah školenia:

 • Základné pojmy projektového riadenia

 • Hlavné nástroje projektového riadenia

 • Fázy a míľniky projektu v automobilovom priemysle

 • Dopad požiadaviek rôznych zákazníkov na plánovanie projektu

 • Princípy plánovania, kontrolingu a ukončenia projektu

 • Komunikácia na projektoch

 • Základné nástroje zaručenia kvality a ich význam pre projekt

 • Spolupráca projektového a sériového tímu

 • Správne odovzdanie/prebratie projektu v SOP+3mesiace/+ 6 mesiacov

 • Vyhodnocovanie splnenia cieľov projektu

 

Trvanie: 2 dni.

Dátumy:
Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín - 25.-26.apríl 2019 v slovenčine

 2. Jarný termín - 23-24. apríl 2019 v angličtine

 1. Jesenný termín - 16-17. december 2019 v slovenčine

 2. Jesenný termín - 29-30. august 2019 v angličtine

Tychy, Poland:

 1. Jarný termín - 2.-3.Júl 2019 v angličtine

Cena:   Školenie u dodávateľa: 930 EUR/deň (člen), 1.000 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 230 EUR /deň (člen), 260 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)