Back to All Events

MNG-03 Time Management


Problém nedostatku času sa stal nedeliteľnou súčasťou firemnej kultúry v mnohých organizáciách – ak pracujete menej ako 10 hodín za deň, znamená to, že nemáte dosť práce a ľudia sa dokonca obávajú odísť z kancelárie pred piatou hodinou poobede. „Time management“ možno nie je správny názov pre naše školenie, keďže čas ako taký nemôžeme riadiť, riadiť môžeme iba naše aktivity. Učíme ľudí, ako identifikovať priority, organizovať si úlohy tak, aby za čas strávený v práci získali pre organizáciu maximálny úžitok. V neposlednom rade zdôrazňujeme nevyhnutnú potrebu zosúladenia pracovného a osobného života, ako nutnú podmienku pre udržanie dlhodobého výkonu.

Vaše potreby sú:

 • výrazne zvýšiť efektivitu Vašej práce
 • venovať sa menej urgentným úlohám a vyhnúť sa úlohám, ktoré mali byť dokončené „včera“
 • eliminovať časový stres
 • identifikovať a upriamiť pozornosť na dôležité úlohy
 • plánovať dlhodobé a krátkodobé úlohy
 • správne aplikovať nástroje Time management-u

Cieľová skupina:

 • Všetci zamestnanci organizácie

Obsah školenia:

 • Úloha Time management-u v pracovnom živote
 • Riaď seba! Riaď pracovné prostredie! Riaď vzťahy!
 • Určenie priorít úloh a ich plánovanie
 • Delegovanie
 • „Multitasking“ – áno alebo nie?
 • „Stress Management“
 • Bariéry efektívneho Time management-u
 • Test: Aký je Váš Time management?
 • Následný workshop

Trvanie: 1 deň

Termíny školenia:

iba in-house školenie

Cena školenia:
Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 260 EUR /deň (člen), 280 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

Earlier Event: December 7
PROD-08 Monozukuri
Later Event: December 1
LOG-10 Logistická FMEA