Back to All Events

EXP-01 Vypracovanie systému projektového riadenia spoločnosti (WBS)

Štandardizácia v automobilovom priemysle sa prenáša do všetkých oblastí, projektové riadenie nevynímajúc. Veľké spoločnosti majú vyvinutý korporátny systém projektového riadenia s fázami či míľnikmi projektu a všetkými úlohami. Niektoré menšie spoločnosti naopak na projektoch improvizujú, resp. existujúci systém nepoužívajú pre jeho nejasnosť či nefunkčnosť.

Podpora ABP Management v oblasti štandardizácie zahŕňa najmä prípravu systému projektového riadenia pre firmu, resp. preškolenie vedúcich projektov a projektových manažérov na existujúci systém (možný podpis dohody o utajení (NDA)). Vďaka tomuto nástroju bude plánovanie úloh, zdrojov a nákladov efektívne a štandardizované.

Vaše potreby sú

  • používať vo firme jednotný postup projektového riadenia
  • zaručiť, že Projektoví manažéri i členovia projektového tímu
    mu rozumejú a budú ho rešpektovať
  • preškoliť zamestnancov na existujúci systém projektového riadenia
  • zlepšiť existujúci systém podľa špecifík výrobného závodu

Možnosti podpory

  • vypracovanie robustného systému projektového riadenia
  • zlepšenie existujúceho systému
  • zaškolenie zamestnancov

Trvanie:   podľa špecifických potrieb dodávateľa

Cena:  na základe ponuky

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

 

Earlier Event: December 7
EXP-08 Podpora na projektoch VW Group
Later Event: December 7
EXP-03 Implementácia TPM