Back to All Events

CSR-09 PSA Groupe QIP 3.3 – QSB+, NSA a PCPA audit


Nástroj QIP zákazníka PSA je používaný na vykonávanie auditov/samohodnotení  NSA, PCPA a certifikačného auditu QSB+. ABP Management, ako oficiálne schválený partner PSA pre túto službu prináša dodávateľom praktické školenie s cieľom ozrejmiť všetky očakávania PSA v nástroji QIP, proces auditovania, príklady „best practice“ na každú oblast či tipy a triky auditora. Okrem školenia ponúka ABP  Management aj prípravu na NSA a QSB+ audity priamo vo Vašom závode.

Vaše potreby sú

 • Zvýšiť úroveň zaručenia kvality vo Vašom závode pri   rešpektovaní požiadaviek PSA na
  úroveň systému zaručenia kvality

 • Byť novým dodávateľským závodom pre PSA

 • Pochopiť všetky požiadavky QIP a byť schopný porovnať   interné procesy a požiadavky zákazníkov

 • Efektívne vykonať samohodnotenie QSB+, identifikovať   možnosti na zlepšenie a robustný akčný plán

 • Získať od školiteľa praktické rady pre vykonanie auditu

Cieľová skupina

 • Systémová kvalita

 • Inžinieri kvality

 • Logistika

 • Vedenie závodu

 • Výroba

 • Všetky strany zainteresované vrealizácii QSB+, NSA aPCPA

Obsah školenia

 • Požiadavky PSA na používanie QIP 3.3 pre audity a samohodnotenia, aplikácia SPOT

 • Používanie a pravidlá nástroja QIP – praktické ukážky

 • Proces prípravy auditu/samohodnotenia, agenda, zainteresované strany

 • Vysvetlenie všetkých 61 požiadaviek PSA v oblastiach:

  • Vedenie a stratégia 

  • Reaktivita

  • Kontrola nezhodných dielov

  • Verifikácia predchádzaniu chýb

  • Štandardizácia práce

  • Viacvrstevné audity (LPA) & riadenie zručností

  • Riadenie rizík

  • Zmenové riadenie

  • Údržba

  • Výroba & Riadenie toku materiálu

  • Externá logistika

  • Kontrola produktu a procesu

 • Príklady z praxe pre splnenie požiadaviek

 • Celkové vyhodnotenie auditu a riadenie akčných plánov

Trvanie: 2 dni

Dátumy:

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín:
  23.-24. Máj 2019 v slovenčine
  18.-19. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  17.-18. Október 2019 v slovenčine
  3.-4. December 2019 v angličtine

Rüsselsheim, Nemecko:

 1. Jarný termín:
  6.-7. Jún 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín:
  24.-25. Október 2019 v angličtine

Kenitra, Maroko:

 1. Jarný termín:
  16.-17. Máj 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín:
  14.-15. Október 2019 v francúzštine

Cena: Školenie u dodávateľa: 1.300 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. Otvorené školenie: 420 EUR/deň/účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)