Back to All Events

CSR-08 General APQP/PPAP (podľa AIAG, verzia 2)


Vyvinuté a aplikované americkými OEMs (Ford, GM, Chrysler), APQP sa rýchlo stal najznámejší štandard vývoja produktu a procesu zdielaný medzi zákazníkom v automobilovom priemysle a jeho dodávateľmi. Štrukturovaný prístup k plánovaniu a kontrole zaručenia kvality, orientácia na prevenciu a dôraz na správnu aplikáciu nástrojov kvality sú základnými predpokladmi dosiahnutia QCD cieľov projektu vďaka aplikácii týchto štandardov.

Vaše potreby sú

 • Pochopiť ciele & obsah prístupu APQP

 • Pochopiť fázy APQP a časovú náväznosť

 • Pochopiť špecifické požiadavky svojho zákazníka

 • Pochopiť metódy a nástroje kvality, ktoré sú aplikované v rámci projektu podľa APQP

 • Pochopiť vzájomnú interakciu zákazníka a dodávateľa

 • Pochopiť princípy vývoja produktu/procesu

 • Porozumieť princípom uvoľnenia projektu podľa PPAP

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Inžiniering

 • Výroba

Obsah školenia

 • Úvod do plánovania kvality produktu

 • Projektové očakávania APQP

 • Prehľad piatich fáz APQP

 • Plánovanie projektu podľa APQP

 • Prehľad hlavných nástrojov kvality APQP
  Process Flow Chart / Lay Out
  KFMEA/DFMEA
  QFD
  DVP&R
  MSA
  SCP
  Kontrolný plán

 • APQP versus vývoj produktu

 • APQP versus vývoj procesu

 • APQP versus verifikácia produktu a procesu

 • Procedúra PPAP

Trvanie: 2 dni

Dátumy:

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín - 16.-17. december 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A

 2. Jesenný termín - 07.-08. november 2019

Cena: Školenie u dodávateľa: 950 EUR/deň + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. Školenie v Bratislave: 290 EUR/deň/účastník. Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)