Back to All Events

CSR-01 Projektové riadenie a zaručenie kvality na projektoch VW Group


Jedným z hlavných faktorov úspechu VW Group sú jeho dodávatelia, keďže nakupované diely predstavujú takmer 90% všetkých komponentov vozidiel zákazníka. Naše školenie Vám pomôže pochopiť princípy projektového riadenia a zaručenie kvality zo strany zákazníka a dá praktické odporúčania ako  sa vyhnúť hlavným problémom, ktoré mávajú dodávatelia na projektoch s týmto zákazníkom. Školenie vedené skúseným lektorom s dlhoročnými skúsenosťami na strane zákazníka i dodávateľov.

Vaše potreby sú:

 • Získať prehľad o hlavných normách a dokumentoch potrebných na projekte VW

 • Efektívne pracovať na portáli b2b VW Group

 • Pochopiť požiadavky VW Group na dodávateľov

 • Poznať nástroje, metódy a terminológiu zákazníka

 • Plánovať zaručenie kvality na projekte

 • Porozumieť princípu vývoja produktu/procesu

 • Uvoľniť projekt so svojim zákazníkom

 • Riadiť reklamácie vo výrobnom závode

 

Cieľová skupina

 • Projektoví manažéri

 • Spolupracovníci projektu

 • Vedúci pracovníci

 • Kvalita

 • Členovia projektového tímu

 • Inžiniering

 • Výroba

 

Obsah školenia

 • Požiadavky zákazníka VW a ich vzťah s IATF 16 949 resp. VDA

 • Prehľad Formel Q Konkret, Formel Q Spôsobilosť, Formel Q Integral (QPNI)

 • Audity dodávateľa VDA 6.3/Formel Q spôsobilosť, VDA 6.5, D/TLD, TRL, ULM

 • b2b portál – prostredie, aplikácie, dokumentácia pre dodávateľa

 • Fáza RFQ a výber dodávateľa , určenie priority dielu zo strany zákazníka

 • Štandardné fázy a míľniky projektu VW

 • Očakávania VW v rôznych míľnikoch projektu podľa QPN Integral, zaručenie stupňa zrelosti produktu (RG) a schvaľovanie práce dodávateľa

 • Plánovanie zaručenia kvality na projektoch VW, princípy aplikácie LiOn

 • Proces uvoľňovania produktu/procesu podľa VDA 2

 • Princípy aplikácie BeOn, pravidlá pre hodnotenie Note 1-Note-3-Note 6

 • Kapacita procesu – plánovanie a overenie (2-Tages Produktion)

 • Všeobecné pravidlá vytvorenia reklamácie v závode VW, aplikácia KPM-QS, zodpovednosť dodávateľa, požiadavky na akčný plán, audity ZP6B/ZP8

 • Sledovanie kvalitatívnej výkonnosti dodávateľa – Supplier Cockpit

 • Požiadavky na rekvalifikácie produktu

 • Záverečný tesť

 

Trvanie: 2 dni

Dátumy

Bratislava, Slovensko:

 1. Jarný termín - 16.-17.Máj 2019 v slovenčine

 2. Jesenný termín - 20-21. November 2019 v slovenčine

Tychy, Poland:

 1. Jarný termín - 25.-26.Apríl 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín - 28-29. November 2019 v angličtine

Maroko:

 1. Jarný termín - 20.-21.Máj 2019 vo francúzštine

 2. Jesenný termín - 7-8. November 2019 vo francúzštine

Zaragoza, Španielsko:

 1. Jarný termín - 23.-24.Máj 2019 v angličtine

 2. Jesenný termín - 4-5. November 2019 v slovenčine

Cena
Školenie u dodávateľa: 1.100 EUR/deň (člen), 1.200 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 8 účastníkov.

Školenie v Bratislave: 350 EUR /deň (člen), 390 EUR/deň (nečlen).

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)