Back to All Events

Praktický koučing samoauditu podľa normy VDA 6.3/VDA 6.5

Pravidelné vykonávanie procesného samoauditu podľa noriem VDA 6.3/VDA 6.5 je požiadavkou nejedného nemeckého zákazníka. Dodávateľ musí byť preškolený na danú normu, avšak neraz sa stáva, že praktická aplikácia nie je zrejmá. Kouč ABP Management pomôže Vášmu internému audítorovi nastaviť v praxi efektívny proces auditovania, pričom môže byť v pozícii „Leading auditor“ a Váš interný audítor bude sledovať postupy nášho experta, resp. môže byť v pozícii „Shadowing auditor“ a dávať Vášmu internému audítorovi spätnú väzbu a zdokonaľovať jeho postup, čím sa organizácia reálne zlepší.

Koučing je vedený schváleným školiteľom VDA 6.3/VDA 6.5 zo strany VDA QMC.

Vaše potreby sú

 • Po teoretickom zaškolení na normu VDA 6.3/VDA 6.5 zaručiť, 
  6e získané poznatky sú správne aplikované v praxi
 • Koučing/mentoring interných audítorov
 • Získať nezávislú spätnú väzbu na efektivitu vykonávaných auditov
 • Pripraviť Váš závod, resp. Váš sesterský závod na VDA 6.3/VDA 6.5 audit

Možnosti podpory

 • Príprava v závode na procesný audit podľa normy VDA 6.3/VDA 6.5
 • Vykonanie auditu podľa VDA 6.3/VDA 6.5  pod vedením experta na normu
 • Koučing interných audítorov VDA 6.3/VDA 6.5
 • Vykonanie nezávislého auditu treťou stranou
 • Podpora pri implementácii akčného plánu po audite VDA 6.3/VDA 6.5

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa

Termíny školenia: Po dohode

Cena školenia: na základe ponuky

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)

Later Event: December 7
AUD-03 Príprava na audity logistiky