Back to All Events

EXP-10 Podpora na projektoch Renault-Nissan

Teoretická znalosť požiadaviek zákazníka a ich aplikácia na projekte  si vyžaduje okrem znalostí i praktické skúsenosti. V prípade nedostatku zdrojov či rôznych problémoch na projektoch Renault-Nissan Vám poskytne ABP Management podporu pri plánovaní projektu/úloh, príprave dokumentácie pre zákazníka zo strany výrobného závodu, vzorkovaní, príprave dokumentácie pre PSW, kapacitnom plánovaní, logistike či celkovo pri aplikácií ANPQP v praxi. V prípade krízového sledovania môže prevziať náš expert prípravu, sledovanie a implementáciu akčného plánu s cieľom dosiahnuť rovnovážny stav.  

Vaše potreby sú

 • vypracovať robustný plán projektu pre Renault/Nissan
 • splniť očakávania zákazníka v každom míľniku projektu
 • nájsť podporu pri riešení neznámych požiadaviek zákazníka
 • pripraviť sa na audit zákazníka
 • uvoľniť projekt
 • riešiť krízové situácie v sériovej výrobe
 • nabehnúť projekt pre zákazníka podľa plánu
 • zlepšiť a rozvíjať spoluprácu so svojim zákazníkom

Oblasti podpory

 • Obchodný vzťah so zákazníkom
 • Projektové riadenie
 • Kvalita projektu a série
 • Logistika
 • Výroba
 • Vývoj produktu/procesu

Možnosti podpory

Projekt a kvalita (príklady)

 • Príprava plánu projektu na základe požiadaviek ANPQP 2.3/3.0
 • Príprava na audit ASES/kapacitný audit
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre zákazníka, koučing
  na aplikáciu SI (Système d’Information)
 • Praktický koučing na HCPP metodológiu Renault
 • Praktický koučing na používanie TAG V5
 • Sériová kvalita, krízový manažment
 • Full-time/part time inžinier kvality alebo Projektový manažér

Logistika (príklady)

 • Koučing na všetky aplikácie logistiky na portáli b2b (ELTA – najmä Incident Sheets,
  PVS (obaly), DCP (kapacita), IPPRFL (výkonnosť), ALF/ALFI (náhradné diely))
 • Pomoc pri nízkom Service Rate

Trvanie: podľa špecifických potrieb dodávateľa

Termíny školenia: 
Po dohode

Cena školenia: na základe ponuky

Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka.

Požiadavky posielajte na: office@abp-management.com

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)