Back to All Events

LOG-09 Logistický protokol


Častou koreňovou príčinou problémov na logistike medzi výrobným závodom a jeho zákazníkmi a najmä dodávateľmi je nejasnosť podmienok spolupráce – frekvencia zasielania EDI správ, „lead time“,  komunikačný jazyk, flexibilita dodávok oproti prevíziám, baliaci predpis, pokuty za nerešpektovanie dohody, atď.
Logistický protokol je nástroj vyžadovaný i v rámci logistických auditov a jeho vyhotovenie pomôže dodávateľovi predísť mnohým problémom. Na konci školenia bude mať každý jeho účastník vytvorený návrh logistického protokolu, ktorý môže použiť ako riadenú dokumentáciu najmä voči dodávateľom.

Vaše potreby sú

 • predísť problémom s dodávateľmi a zákazníkmi z dôvodu nejasnosti/neznalosti pravidiel kvôli jednej strane

 • nastaviť presné pravidlá hry, ktoré schvália spolupracujúce strany

 • zlepšovať procesy v rámci riadenia dodávateľského reťazca zlepšiť komunikáciu so zákazníkom

 • v rámci workshopu vytvoriť Logistický protokol, ktorý bude okamžite využiteľný v praxi

Cieľová skupina

 • Key Account Manager

 • Projektová logistika

 • Sériová logistika

 • Projektový manažér

 • Nákup

 • Vedúci pracovníci

Obsah školenia

 • Úloha logistického protokolu v automobilovom priemysle

 • Základný obsah logistického protokolu

 • Analýza hlavných tém protokolu

 • Proces návrhu a schvaľovania protokolu

 • Aktualizácia a neustále zlepšovanie protokolu

 • Deň 2 – Workshop – Vytvorenie vlastného logistického protokolu


Trvanie:   2 dni (s workshopom, 1 deň bez workshopu)

Dátumy

Bratislava

v slovenskom jazyku:

 1. Jarný termín - 26.-27. marec 2019

 2. Jesenný termín - 08-09. október 2019

v anglickom jazyku:

 1. Jarný termín - N/A (iba in-house)

 2. Jesenný termín- N/A (iba in-house)

Cena:  Školenie u dodávateľa: 890 EUR/deň (člen), 975 EUR/deň (nečlen) + cestovné náklady pre skupinu max. 10 účastníkov. 

Školenie v Bratislave: 240 EUR /deň (člen), 270 EUR/deň (nečlen). Pri účasti 2 a viac účastníkov z rovnakého výrobného závodu poskytujeme   zľavu 10% na druhého a každého ďalšieho účastníka. Občerstvenie a obed pre účastníkov sú zahrnuté v cene školenia.

Registračný formulár na školenie (PDF)
Registračný formulár na školenie (online)